สติทำงานได้ในทุกระดับ

2 ต.ค. 57 / 489 อ่าน

วันที่ 2 ตุลาคม พ.. 2557 เราต้องเข้าใจการทำงานแต่ละระดับของสติ ระดับที่ 1 สติช่วยให้การดำเนินชีวิตปลอดภัยขับรถ ข้ามถนน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ระดับที่ 2 สติช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ทำผิดศีล?นั่นคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นในการจะทำผิดทางกายและวาจา นั่นช่วยให้เมื่อเกิดความโลภอยากได้อะไรๆ ไม่ทำให้หมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้เป็นสินหรือหนี้บัตรเครดิตท่วมหัวหมดปัญญาใช้คืนเพราะซื้อตะพึดตะพือโดยไม่บันยะบันยัง จำเป็นไม่จำเป็นซื้อหมดเพราะหลงว่าวงเงินในบัตรเครดิตเป็นเงินของเรา กว่าจะรู้สึกตัวก็เต็มวงเงินไปแล้วและหาทางใช้คืนไม่ได้ ระดับที่ 3 สติช่วยยับยั้งให้เกิดการยับยั้งตั้งแต่ต้นทางคือทางใจ?เป็นการชำระอกุศลที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาหรืออกุศลที่ค้างคาในใจให้เกิดการบรรเทาเบาคลายลง อกหักทุกข์ไหม? ถ้าไม่มีสติก็จมอยู่ในความทุกข์ไปเรื่อย หลงคิดหลงวนอยู่ในเรื่องราวที่จบไปแล้วและไม่มีอยู่จริง ไม่รู้จบแต่หากมีสติคอยเตือนก็พ้นจากเนื้อเรื่องและยอมรับความจริงได้เร็วขึ้น ระดับที่ 4 สติช่วยให้เกิดการสำรวม สังวรณ์ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ?เมื่อเกิดการกระทบกับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์ ไม่ให้หลงใหลไปกับกิเลส ตรงนี้สติเริ่มเป็นเครื่องทำให้เห็นความจริงในระดับ จิตสิกขาแล้ว ระดับที่ 5 สติปัฏฐาน ๔?ช่วยให้เห็นความจริงขึ้นมาว่า กาย ใจ นี้ไม่ใช่ตัวตน บุคคล เรา เขา อย่างที่เราเข้าใจผิด นั่นจะเป็นประตูสู่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นอันถูกต้อง ดังนั้น วันนี้เราพูดกันเรื่องสติกันมาเยอะ จะว่าไปไม่ว่าสติแบบไหนๆ ก็ล้วนเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความไม่ประมาททั้งนั้น ท่านมีสติแบบไหนล่ะแล้วแบบไหนที่ท่านไม่มีหรือแบบไหนที่คนในโลกนี้ไม่มีกัน ประเภทที่มีกันอยู่แล้วในโลก พูดไปคนก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรนักหนาหรอก แต่ที่คนในโลกนี้ไม่มีก็คือ ระดับที่ 4 – ระดับที่ 5 ที่จำเป็นต้องฝึกให้มีขึ้น เพื่อวันหนึ่งจะพ้นไปจากความทุกข์ที่แท้จริงได้ เพราะสติปัฏฐาน๔ นั้น จะเป็นปัจจัยให้เกิด สัมมาทิฏฐิ นั่นเอง