หัวใจพุทธ

4 มี.ค. 55 / 1291 อ่าน

เจ้าเมือง ไปหา อาจารย์เซ็น ยกประเด็น ปัญหา ขึ้นมาถาม หัวใจพุทธ คืออะไร โปรดไขความ ช่วยนิยาม สั้นๆ โปรดฟันธง   อาจารย์ตอบว่าหนึ่ง คือเว้นชั่ว สอง รู้ตัว ทำดี ที่ประสงค์ สาม ทำจิต บริสุทธิ์ พิสุทธิ์ทรง คือหัวใจ พุทธองค์ ให้จงจำ   เจ้าเมือง หัวเราะร่า ว่าง่ายจริง แค่สามสิ่ง เท่านั้น น่าขันขำ เรื่องนี้เด็ก เจ็ดขวบ ไม่รู้คำ ไม่บอกซ้ำ ก็รู้ได้ ง่ายกระไร   อาจารย์ว่า ใช่แล้ว เรื่องหมูหมู เด็กเจ็ดขวบ มันก็รู้ ทุกข้อไข แต่ผู้ใหญ่ เจ็ดสิบ จะสิ้นวัย ก็ยังทำ ไม่ได้ แม้ข้อเดียว   ที่มา: หนังสือพุทธทาสกับเซ็น แต่งโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์