สุขสันต์ปีใหม่ 2556

30 ธ.ค. 55 / 1259 อ่าน

โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชม.เราเรียก 1 วัน โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 365 วันกับ 6 ชม. ( ทุก 4 ปี ถึงไปทบให้ได้อีกวันในวันที่ 29 กพ. แสดงว่าทุกๆปีก็ขาดไป 6 ชม. ) เราเรียก 1 ปี   สุขสันต์วันโลกหมุนรอบตัวเองแล้วเหวี่ยงไปหมุนรอบดวงอาทิตย์ ด้วยวงโคจรโค้งๆเป็นวงรีตามเหตุปัจจัยของรูปนามที่มีแรงผลักแรงดึง นี่ก็เป็นเพราะมันพยายามรักษาเสถียรภาพไว้ แต่ในความเป็นจริงมันจะอ่อนแรงลงทุกขณะจึงทำให้วงโคจรยืดออกตลอดเวลาและสมดุลย์ก็จะเปลี่ยน นี่จึงทำให้สรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ได้มีใครบงการหรือใครแกล้งใคร แต่เนื่องจากเหตุปัจจัยของรูปและนามส่งผลกันอยู่ตลอดเวลา พลังงานและมวลสารต่างๆจึงส่งผลต่อกันไม่ว่ากุศลอกุศลบุญบาปก็ส่งผลต่อกันและกันเป็นอิทับปัจจยตา (เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆจึงเกิดขึ้น) และกระบวนการนี้สืบเนื่องไม่เคยหยุดแม้สักขณะ ถ้าจะ countdown ไปสู่ปีใหม่ คงcountdown กันไม่รู้จะหยุดตรงไหนเพราะวัฏฏะนี้ไม่มีปลาย นับกันจริงๆมันก็ไม่ได้หยุดเมื่อเรานับไปถึง มันไม่หือไม่อือด้วยเลย   แม้จักรวาลนี้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีที่ ต่อให้วันที่เป็นวินาทีสิ้นจักรวาลนี้ วินาทีที่ดับก็ยังคงสืบเนื่องต่อไปจนมีการเกิดอีก ไม่ว่าจะเรียกสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต สิ่งทั้งปวงก็ล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย ดังนั้นเมื่อรูปนามก่อขึ้นด้วยเหตุปัจจัยจนมีพลังงานที่ก่อกำเนิดชีวิตขึ้นจากจิตโง่ผสมผสานกับวิญญาณจึงเกิดการถือครองขันธ์๕ ขันธ์๕จึงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยปัจจัยทั้งภายในที่สั่งสมมาด้วยกรรมและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อลักษณะอันซับซ้อนแต่ละยุคแต่ละสมัย   สุขสันต์วันปีใหม่ว่าง.. ไม่อย่างนั้นก็ต้องร้องเพลงปีใหม่กันไปเรื่อยๆโดยน่าแปลกที่ไม่เอะใจเลยว่าตกลงปีไหนมันปีใหม่ตัวจริง..มันไม่มี...   วางความยึดถือจึงจะสงบ ว่างเพราะเห็นความจริง วางความเห็นผิด ถอดถอนสิ่งที่สั่งสมมา ลาทีจักรวาลที่นึกว่าใหญ่ ที่แท้เล็กกว่าจิตซะอีก 2012-12-30