บ้านเช่า

3 ม.ค. 56 / 1342 อ่าน

ฟังธรรมเรื่องตัวกู-ของกูก็ดูเหมือนจะเข้าใจ แต่ก็ไม่เห็นว่าจะถอดถอนความเห็นผิดได้ เกิดอะไรขึ้นก็มักจะเป็นทุกข์อยู่เรื่อย อาจจะเป็นเพราะเราเกิดมากับกายนี้ใจนี้ จะบอกว่ามันไม่ใช่เรา ข้างในก็เถียงใจขาด ให้สังเกตดูกายใจ ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นธรรมชาติตรงไหน ก็ยังเห็นเป็นเราอยู่เรื่อยไป   ธรรมชาติของรูปนามจะแสดงผลออกมาให้ได้เห็นเป็นลักษณะ๓ประการคือ   ความเป็นอนิจจัง-ไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป   ความเป็นทุกขัง-สภาพทุกขัง สามารถทำความเข้าใจได้ในสองทางคือ สภาพทุกข์ รูปนาม(ซึ่งรวมเราเข้าไปด้วย) มีสภาพทุกข์บีบคั้นเพราะความไม่เที่ยงมันจึงดิ้นรนเพื่อรักษาสภาพของมันตลอดเวลานี่เป็นสภาพทุกข์หรือทุกข์โดยสภาพของมัน จะมีผู้เข้าไปยึดหรือไม่มันก็ทุกข์อยู่แล้ว กับอีกสภาพคือเมื่อมีจิตโง่เพราะมีอวิชชาไปยึดของที่มีสภาพทุกข์มาเป็นของตนทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะ นี่จึงเกิดเป็นความทุกข์ใจขึ้น จึงเกิดผู้ทุกข์ขึ้น   ความเป็นอนัตตา คำว่าไม่มีตัวตนฟังดูเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป ทำไมจึงเป็นอนัตตา ก็เพราะว่าสภาพที่เห็นได้ในวินาทีปัจจุบันเป็นผลมาจากเหตุในวินาทีก่อน เช่นก่อนจะเป็นน้ำมาจากการรวมตัวกันของธาตุเพราะปัจจัยที่ถึงพร้อมจึงเกิดขึ้น จากนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ยังคงกระทำต่อน้ำนั้นตลอดเวลาเช่นความร้อน ความชื้น ฯลฯ ทำให้โมเลกุลมันดิ้นไปมา ระเหยไปเป็นไอน้ำ ไอน้ำก็เป็นผลจากน้ำที่ถูกกระทำ น้ำก็เป็นเหตุ ไอน้ำก็เลยเป็นผล มันเปลี่ยนแปลงสภาพกันตลอดด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เราเองก็เช่นกัน ตรงนี้เมื่อเห็นธรรมเข้าไปมากๆก็จะเข้าใจสภาพนั้นๆได้ จะยิ่งปล่อยความยึดถือโดยลำดับ   เมื่อเห็นไตรลักษณ์มากๆจะเข้าใจลึกลงไปถึงความเป็นรูปนามที่มาประกอบกันเป็นชีวิตรวมถึงการเกิดขึ้นแห่งโลกภายในและโลกภายนอกว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร จนสามารถจัดการกับเหตุเกิดแห่งทุกข์ทั้งระดับความรู้สึกจนถึงสภาพทุกข์ของขันธ์จนสลัดความยึดถือลงได้   พวกเรายึดกายนี้หรือ?..ใช่ สังเกตง่ายๆถ้าเราป่วยทุกข์ไหม? ถ้าเราเป็นมะเร็งทุกข์ไหม? เวลาอ่านธรรมะดูเหมือนเข้าใจได้ เวลาปฏิบัติดูเหมือนจะเข้าใจนะแต่พอมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันก็ยังรู้สึกเป็นเราอยู่นั่นเอง   เอาอย่างนี้ ถ้าเราอยู่บ้านเช่าแล้วไปทำงาน เกิดไฟไหม้บ้านเช่าทุกข์กับบ้านเช่าไหม? ทุกข์ซิทุกข์กับของที่อยู่ในบ้านแต่บ้านเช่าช่างมันเพราะไม่ใช่ของกู   ถ้าอยู่บ้านตัวเองแล้วเกิดกรณีเดียวกันคือไฟไหม้บ้านทุกข์ไหม? ไม่ต้องถามเลย คงแทบเป็นลมทำไมล่ะ ถ้าเอาวิดีโอไปถ่ายก็เข้านอน กินข้าว ดูทีวีอยู่ในบ้านดูไม่เห็นความต่างกันเลยไม่ว่าบ้านเช่าหรือบ้านตัวเอง ที่จ่ายรายเดือนก็จ่ายเหมือนกันมากน้อยอาจต่างกันบ้าง แต่ที่ต่างกันคือความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เติมขึ้นมา   แล้วบ้านที่เช่าอยู่ตอนนี้ทำสัญญาไว้ 80 ปี อยู่ไปอยู่มาชักหลงยึดขึ้นมาเป็นบ้านกูเข้าแล้ว(ความจริงไม่ใช่อยู่ไปอยู่มาหรอก มันยึดตั้งแต่ก่อนเกิดซะอีก) บ้านไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะเขาให้เราเช่าเราจะตู่เอาเป็นของเราเขาก็ไม่หือไม่อือด้วย แต่ถึงเวลาสัญญาหมดอายุเขาก็เรียกคืน จะโหยหาตีโพยตีพายไปก็เรื่องของคนเช่าเอง จะไปร้องกับใครเขาไม่ว่าเลย เพราะเขาไม่เคยเป็นของเรา เป็นเราสักวินาที เช่าอยู่ก็ดูแลไปตามสมควร ดูแลมากไป ตกแต่งมากไปจะรูสึกว่าบ้านเช่าเป็นบ้านเรานะ 2013-01-23