กฐิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 59

6 ส.ค. 59 / 3419 อ่าน

ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา คนในโลกก็มีช่วง "พักตับ" ส่วนพวกเราชาว "มัคคานุคา" ก็ขอให้เป็นช่วง "พักจากอารมณ์อกุศล" กันบ้าง ตั้งใจเลยว่า 3 เดือนนี้จะไม่หงุดหงิด จะไม่โกรธ ไม่โมโห จิตใจจะได้เข้าพรรษา สงบๆ อยู่ภายใน ไม่ออกไปวุ่นวายภายนอกกันนะ

 

 

วันนี้มีเรื่องจะบอกบุญในโครงการที่สืบเนื่องมาตลอดเพราะนี่ผ่านช่วงเข้าพรรษามาแล้วเกือบเดือนและจะออกพรรษาในวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงทอดกฐิน สำหรับในปีนี้ โครงการกฐิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงจัดอยู่คือทอดกฐินให้วัดที่ไม่ได้รับกฐิน ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 59 โดยผมจะเดินทางลงไปทั้ง 3 จังหวัดคือ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาสด้วยตนเอง โดยจะทอดวัดละ 30,000 บาท เนื่องจากในแต่ละวัดมีพระจำพรรษาไม่ครบ 5 รูป ซึ่งที่ผ่านมา ปี 57 เราทอดไปทั้งสิ้น 50 วัด ปี 58 ทอดไป 54 วัด มาถึงปี 59 จากตัวเลขที่ได้รับมาขณะนี้ จำนวนวัดที่มีพระไม่ครบ 5 รูป กลับพุ่งสูงขึ้นเป็น 64 วัด จึงทำให้ปีนี้ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะสามารถหาเงินมาได้เพียงพอต่อจำนวนวัดที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ได้หรือไม่ หากท่านหรือหน่วยงานองค์กรของท่านหรือแม้แต่ไปบอกบุญกับเพื่อนฝูงและต้องการจะร่วมทำบุญหลายวัด จะขอเอกสารเป็นหนังสือ อนุโมทนาจาก องค์กร MAK! เราก็ยินดีออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้ร่วมบุญมาในโครงการนี้

 

   

 

ดังนั้น ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญและต้องการช่วยเหลือทำบุญกับวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งลำบากกับสถานการณ์รายวันที่มีแต่เสียงปืนและระเบิด อีกทั้งชาวพุทธที่อยู่ที่นั่นก็มีจำนวนน้อย ความช่วยเหลือหรือเงินทำบุญก็แทบจะไม่มีลงไปเลย พวกเราคงไม่ต้องการจะเห็นสถานการณ์บีบให้พระต้องทิ้งวัด จนร้างไปจนหมด ทั้งๆ ที่ท่านได้ตั้งใจที่จะรักษาวัดไม่ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาในถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

กรุณาสละเวลา นั่งดูคลิปสรุปผลงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของปี 58 ซัก 10 นาที จากนั้นท่านค่อยตัดสินใจก็ได้

https://youtu.be/L86FhlYlgtc

 

 และอีกโครงการที่พวกเราสืบสานพุทธศาสนาในต่างแดนคือที่บังคลาเทศ 

 

 

https://youtu.be/COdlU10TzMg

 

อานนท์ ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่ 

อานนท์ ! ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล

อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย้ำกะเธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย"

 

    

  

เพราะฉะนั้น พวกเราจะไม่ยอมเป็นบุรุษคนสุดท้ายหรือหากยังทำอะไรได้จะพยายามรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้จนสุดความสามารถเพื่อให้หนทางแห่งความพ้นทุกข์ยังคงมีอยู่ในกับโลกต่อไป อนุโมทนา สาธุกับผู้ใจบุญทุกท่าน 

 

ท่านสามารถร่วมบุญทั้ง 2 โครงการได้โดยการร่วมบุญผ่านทางบัญชีขององค์กรมัคค์ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซื่อ เลขบัญชี 020-2-80317-2 ชื่อบัญชี ธิรดา งามพลคูณวิช เพื่อกองทุน MAK

และเมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งการร่วมบุญมาที่อีเมลล์ yindeetalay@gmail.com

 

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม