ภาพข่าวการถวายกฐิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 42 วัดประจำปี 2560

4 พ.ย. 60 / 746 อ่าน

ภาพข่าวการเดินทางไปถวายกฐิน โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้เดินทางไปถวายกฐินให้กับวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้รับกฐิน ซึ่งในปี 2560 มีทั้งสิ้นจำนวน 42 วัด 

 

วันที่ 1 พ.ย. 2560 กฐินจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 วัด

 

 

 

 

วันที่ 2 พ.ย. 2560 กฐินจังหวัดยะลา จำนวน 11 วัด  

  

 

วันที่ 3 พ.ย. 2560 กฐินจังหวัดนราธิวาส จำนวน 25 วัด

    

    

 

ขออนุโมทนาในการช่วยสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาในถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับความลำบาก

ขอกุศลผลบุญนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้ท่านและครอบครัวพ้นจากภยันตราย พ้นจากความลำบากกาย-ใจ เพื่อมีโอกาสปฏิบัติภาวนาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยเร็วพลัน ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากมหากุศลนี้ เทอญ

ประเสริฐ อุทัยเฉลิม