"มัคคานุคาฮอลแลนด์" วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์, ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

18 เม.ย. 63 / 27 อ่าน  • 1). รู้แจ้งอริยสัจสี่
  • 2). โลกนี้อยู่ที่ใจ
  • 3). ทางเกิดทุกข์ ทางดับทุกข์
  • 4). หากฆราวาสจะบรรลุธรรม
  • 5). ตอบคำถาม จะใช้ธรรมรักษาบาดแผลทางใจได้อย่างไร
  • 6). ตอบคำถาม ฆราวาสจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นได้อย่างไร
  • 7). ตอบคำถาม
  • 8). ความเป็นอยู่โดยชอบ

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3