"คอร์สรู้ทันกับดักของจิต" เกาะพะลวย, ๗-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

18 เม.ย. 63 / 35 อ่าน • 1). เปิดคอร์ส
 • 2). อยู่ในโลกที่ไม่จริง จะพบความจริงได้อย่างไร
 • 3). ถ้าเข้าไปยุ่งกับผล ตัวตนจะเกิดทันที
 • 4). ใช่..ต้องเริ่มที่วิญญาณ
 • 5). ไหนผู้รู้
 • 6). ขันธ์ห้าไม่มีทุกขัง
 • 7). ท่านมาปฏิบัติเพื่ออะไร
 • 8). ความเป็นอยู่โดยชอบ 1
 • 9). ความเป็นอยู่โดยชอบ 2
 • 10). อริยมรรคมีองค์แปด
 • 11). ถ้าไม่รู้จักสุขในพระนิพพาน จะไปนิพพานได้อย่างไร
 • 12). ปิดคอร์ส

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3