"คอร์สโยคีดีไซน์เอง" จีรังสปา, ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

18 เม.ย. 63 / 36 อ่าน  • 1). เปิดคอร์ส
  • 2). เปลี่ยนความเคยชิน
  • 3). ชีวิตสมุทัย
  • 4). ตอบคำถาม หมวดการปฏฺิบัติในชีวิตประจำวัน 1
  • 5). ตอบคำถาม หมวดการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2
  • 6). ตอบคำถาม หมวดการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 3 และการภาวนา
  • 7). ตอบคำถาม หมวดความแก่ ความเจ็บ ความตาย
  • 8). ตอบคำถาม หมวดขันธ์ 5
  • 9). ตอบคำถาม หมวดขันธ์ 5 ต่อ
  • 10). ตอบคำถาม หมวดอริยมรรคมีองค์แปด

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3