"บรรยายธรรม อุบาสิกาอินเตอร์ ๖๑" เกาะพะลวย, ช่วงพรรษา ๒๕๖๑

18 เม.ย. 63 / 41 อ่าน • 1). หลงอยู่
 • 2). ฝรั่งบรรลุธรรมมั๊ย
 • 3). ปะติจะสะหมุบบาด เปิดคอร์ส
 • 4). ปะติจะสะหมุบบาด ตอน ปฏิจจสมุปบาท
 • 5). พระพุทธเจ้า 25 พระองค์
 • 6). ปะติจะสะหมุบบาด ตอนเวทนาในปฏิจจ กับเหงื่อไหลไม่ต้องเก่งก็ได้
 • 7). ปะติจะสะหมุบบาด ตอนที่ 5 กายกับใจ
 • 8). ปะติจะสะหมุบบาด ตอนที่ 8 อิทัปปจยตา
 • 9). ใครเป็นพระอรหันต์
 • 10). ความแจ่มแจ้งของอริยมรรค
 • 11). ปะติจะสะหมุบบาด ตอนที่ 9-10 ปฎิปทาเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพาน
 • 12). วิปัสสนาญาณ 9
 • 13). ปะตะจะสะหมุบบาด ตอนที่ 14 ทางสายกลางคือการเข้าใจธรรมชาติ
 • 14). ปะติจะหะหมุบบาด ตอน ตอบคำถาม
 • 15). นำนั่งสมาธิ
 • 16). ผู้ตื่นคืออะไร
 • 17). ตอนปกป้องพระศาสดา และความลับของปฏิจจสมุปบาท
 • 18). ลอกสักกายทิฏฐิ
 • 19). ความเพียรต่อเนื่อง
 • 20). วิธีการนั่งสมาธิ
 • 21). ถ้าฝรั่งถามว่า ”บวชทำไม”
 • 22). นำนั่งสมาธิ 3
 • 23). บุตรเศรษฐี
 • 24). วิธีลัดสั้น
 • 25). อธิปัญญาหายไป
 • 26). หมอชีวกและพระเจ้าอชาตศัตรู
 • 27). แง่คิด
 • 28). จากอนิจจังถึงสุญญตา
 • 29). สูตรคุณแม่
 • 30). ระเบียบชี
 • 31). เรื่องมันมีแค่นี้จริงๆ
 • 32). ตัวตนกับณเดช
 • 33). พระอานนท์
 • 34). ตอบคำถาม สัมมาสังกัปปะที่แท้จริงคืออะไร
 • 35). ตอบคำถาม วิธีการวางจิตในการภาวนา
 • 36). ตอบคำถาม ภาวนาอย่างไรเมื่อมีความเจ็บปวดทางกาย
 • 37). ตอบคำถาม กำเนิดจักรวาลและภพภูมิเป็นเรื่องจริงหรือไม่
 • 38). บนเส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิ
 • 39). ต้นไม้กับลูกไม้
 • 40). ตกกระไดพลอยกระโจน 01
 • 41). ตกกระไดพลอยกระโจน 02
 • 42). ตกกระไดพลอยกระโจน 03
 • 43). พระอรหันต์เป็นยังไง
 • 44). สรุปการปฏิบัติทั้งหมด
 • 45). สภาวะธรรมขั้นเทพ
 • 46). เปิดวาร์ปแผนที่ออกจากโลก
 • 47). ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่
 • 48). ของฝากก่อนกลับบ้าน

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3