"ถ้าจะปฏิบัติ...ฟังคอร์สนี้ให้จบ ตอบคำถาม" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒, ๒๘-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

19 เม.ย. 63 / 139 อ่าน • 1). คำถาม จะละเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไร
 • 2). คำถาม นั่งสมาธิแบบเปิดคำสอนครูบาอาจารย์ฟังดีไหม
 • 3). คำถาม นั่งสมาธิแล้วตาร้อนต้องทำอย่างไร
 • 4). คำถาม เกี่ยวกับจิต มโน วิญญาณ ผู้รู้
 • 5). คำถาม การภาวนาพุทโธ
 • 6). คำถาม ทำไมถึงไม่เกิดปิติอีก
 • 7). คำถาม เกี่ยวกับปลวก
 • 8). คำถาม การออกจากโลกความคิด
 • 9). คำถาม นั่งสมาธิ 1 บัลลังค์ต้องเดินนั่งเท่าไหร่
 • 10). คำถาม มีสิ่งแปลกปลอมในอาหารต้องทำอย่างไร
 • 11). คำถาม เซน กับการปฏิบัติ
 • 12). คำถาม เกี่ยวกับสติอัตโนมัติ
 • 13). คำถาม การดูจิต เป็นการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องไหม
 • 14). คำถาม เมื่อมีความคิด ต้องปฏิบัติแบบไหน
 • 15). คำถาม ขณะทำงานจะเจริญสติปัฏฐานได้หรือไม่
 • 16). คำถาม การเดินจงกรมที่ถูกต้อง
 • 17). คำถาม การนั่งสมาธิแบบลืมตา
 • 18). คำถาม ความอดทนกับการนั่งสมาธิ
 • 19). คำถาม การฏิบัติควรเริ่มที่สติสัมปชัญญะใช่ไหม
 • 20). คำถาม กิจวัตรของอาจารย์ในวันที่ไม่บรรยาย
 • 21). คำถาม การขุดลอกบ่อต้องทำอย่างไรในทางปฏิบัติ
 • 22). คำถาม ป้องกันความเห็นผิดว่าวิญญาณเป็นเรา
 • 23). คำถาม คิดกับฟุ้งซ่านต่างกันตรงไหน
 • 24). คำถาม การมีจิตอื่นยิ่งกว่า คืออะไร
 • 25). คำถาม ขันธ์ 4 กับ ขันธ์ 1
 • 26). คำถาม หยุดดูลมหายใจ จะวางจิตไว้ตรงไหน
 • 27). คำถาม ทำไมทานไม่อยู่ในอริยมรรค
 • 28). คำถาม ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ปัญญาจะเกิดขึ้นเองใช่ไหม
 • 29). คำถาม ความคิดก่อให้เกิดทุกข์ได้อย่างไร
 • 30). คำถาม ความคิดที่เป็นกุศลต้องละไหม
 • 31). คำถาม ใครเป็นคนเห็นวิญญาณดับ
 • 32). คำถาม อานาปานสติ 16 ขั้น
 • 33). คำถาม อาการของปิติ
 • 34). คำถาม เกี่ยวกับวิญญาณ
 • 35). คำถาม ต้องการตั้งมั่นตลอด จะทำให้เกิดตัวตนไหม
 • 36). คำถาม ทำบุญแล้วรับใบอนุโมทนาได้ไหม
 • 37). คำถาม อธิบายธรรมอันเกิดจากลมหายใจ

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3