"คอร์สปะ-ติ-จะ-สะ-หมุบ-บาด ครั้งที่ ๓" สวนยินดีทะเล, ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

19 เม.ย. 63 / 1204 อ่าน • 1). ปฏิจจสมุปบาท...อัศจรรย์
 • 2). ไม่มีผู้กระทำ ไม่มีผู้รับผล
 • 3). สอนความว่าง...จูงคนให้หลงทาง
 • 4). ดอกไม้จัดคนหรือคนจัดดอกไม้
 • 5). ผสานเป็นหนึ่ง...มรรค, อริยสัจ, ปฏิจจฯ 1
 • 6). ผสานเป็นหนึ่ง...มรรค, อริยสัจ, ปฏิจจฯ 2
 • 7). ผสานเป็นหนึ่ง...มรรค, อริยสัจ, ปฏิจจฯ 3
 • 8). ตอบคำถาม 1
 • 9). ตอบคำถาม 2
 • 10). นิพพานโลกีย์..ระวัง!
 • 11). พ้นจากความตาย
 • 12). ไม่ทำอะไร พ้นทุกข์ได้ไง

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3