"คอร์สอริยมรรคมีองค์แปด ครั้งที่ 1" สวนยินดีทะเล, 4-7 กรกฏาคม 2562

21 เม.ย. 63 / 1456 อ่าน • 1). เกริ่นนำ
 • 2). ความสำคัญของอริยมรรค
 • 3). มรรคคือองค์ประกอบมหัศจรรย์
 • 4). อริยสัจกับชีวิตของเรา
 • 5). พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับมรรค
 • 6). คำอธิบายอริยมรรคมีองค์แปด 1
 • 7). คำอธิบายอริยมรรคมีองค์แปด 2
 • 8). คำอธิบายอริยมรรคมีองค์แปด 3
 • 9). ความต่างกันของปัญญา ศีล สมาธิ ของอริยบุคคล
 • 10). ทำไมเจริญสติปัฏฐาน๔ แต่ไม่บรรลุธรรม
 • 11). คำของสัตบุรุษ
 • 12). เจริญมรรครู้แจ้งอริยสัจ
 • 13). อยากเป็นฆราวาสชั้นเลิศ
 • 14). เรื่องของความถูกผิด
 • 15). แม้อยู่ป่า ก็ยังต่างกันหลายความหมาย
 • 16). ตอบคำถาม ช่วงที่ 1 ฟังแล้วผ่อนคลาย
 • 17). ตอบคำถาม ช่วงที่ 2 ฟังแล้วสบายใจ
 • 18). ตอบคำถาม ช่วงที่ 3 ฟังแล้วชีวิตต้องเปลี่ยน!!
 • 19). ภพ-ภูมิ, ตัวตน, หรือหลุดพ้น
 • 20). คนหมุนกังหัน
 • 21). เจริญมรรคในชีวิต
 • 22). ซาบซึ้งในพระพุทธองค์
 • 23). บอกบุญกฐินบังคลาเทศ

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3