"อุบาสิกาใจพระ พรรษา 2562" เกาะพะลวย, ช่วงพรรษา 2562

23 เม.ย. 63 / 558 อ่าน • 1). บรรยายธรรมอุบาสิกาใจพระ 1
 • 2). บรรยายธรรมอุบาสิกาใจพระ 2
 • 3). บรรยายธรรมอุบาสิกาใจพระ 3
 • 4). บรรยายธรรมอุบาสิกาใจพระ 4
 • 5). จิตตั้งมั่นจึงเกิดปรมัตถสภาวธรรม
 • 6). ไม่มีต้นทางก็ไม่มีปลายทาง
 • 7). ทุกคนคือคนเดียวกัน
 • 8). ญาณทัศนะอันวิเศษ
 • 9). กูหลายระดับ
 • 10). จะไปสวรรค์หรือนิพพานต้องรู้จัก
 • 11). สักกายทิฏฐิ

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3