"คอร์สวันเกิดอาจารย์" สวนยินดีทะเล, 12-15 มีนาคม 2563

21 ก.ค. 63 / 465 อ่าน



 • 1). เหมือนจะพูดไปเรื่อยๆ แต่ธรรมะนี่นา (Covid-19)
 • 2). ที่นี่ไม่ภาวนา...ที่นี่เขาทรมาน!!
 • 3). อย่าตาม...ใจโง่ๆ
 • 4). นำนั่งสมาธิ
 • 5). สมาธิไก่
 • 6). อย่าให้ความสะดวกกลายเป็นความสบาย
 • 7). อาจารย์อัพเดตสถานการณ์ Covid-19 ให้ฟัง
 • 8). กลัดเม็ดแรกผิด เม็ดอื่นผิดหมด
 • 9). เปิดเฉลยชีวิตที่พ้นทุกข์ 1_สักกายทิฏิฐิ ในความหมาย
 • 10). เปิดเฉลยชีวิตที่พ้นทุกข์ 2_ปัญหาให้เกิดสักกายทิฏฐิ
 • 11). เปิดเฉลยชีวิตที่พ้นทุกข์ 3_เริ่มที่ความหลง จนมีกายคตาสติ สิ้นสุดที่สุญญตา
 • 12). เปิดเฉลยชีวิตที่พ้นทุกข์ 4_ทางออก
 • 13). ไม่พักและไม่เพียร (ภาคขยายคอร์สวันเกิดอาจารย์ตอนที่ 11)
 • 14). มันเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ทำให้มันเป็นอย่างนี้
 • 15). จงมีปัญญาเห็นคุณค่าก่อนจะสูญเสียไป
 • 16). นำนั่งสมาธิ-กายเคลื่อนไหว ใจสงบ
 • 17). อย่าให้หลานเกิดก่อนยาย
 • 18). ยอมตายเพื่อชาไข่มุก
 • 19). ตอนสุดท้าย ธรรมดา...โลกไม่จำ!

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3