"คอร์สปล่อยของ" สวนยินดีทะเล, 16-20 กรกฎาคม 2563

27 ก.ย. 63 / 1853 อ่าน • 1). สุขคืออสรพิษที่มีลายสวย
 • 2). ปล่อยวาง (โดยไร้เจตนา)
 • 3). กิเลสเกิดหลังความเคยชิน
 • 4). เดินจงกรม นั่งสมาธิ จำเป็นไหม?
 • 5). ความจริงในโลกไม่ได้มีอะไรถูกผิด
 • 6). การบรรยายอุบาสิกาใจพระรุ่นที่ 6 ตอน หาสมดุลให้เจอ
 • 7). เห็นความจริงอะไร? ตามความเป็นจริง...สะอึกเลย
 • 8). เมื่อมีเขาแปลว่ามีเรา
 • 9). จิตคือพุทธะ + เปิดนภา
 • 10). วิทยาศาสตร์ยังรู้ไม่ถึงครึ่งของความจริง
 • 11). เปิดปริศนาสุดท้าย

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3