"คอร์สวันแม่ 2563" สวนยินดีทะเล, 8-12 สิงหาคม 2563

28 ก.ย. 63 / 1323 อ่าน • 1). จับลิงผูกหลัก
 • 2). เข้าใจ "ศีล" ในระดับจิต
 • 3). ดารากับการติดใจในรส…เกิดเป็นเดรัจฉาน?
 • 4). พ่อแม่รังแกฉัน ปี2020
 • 5). "ผมอยากจะเล่าให้ฟัง"
 • 6). เข้าใจอนิจจัง แต่ทำไมยังทุกข์?
 • 7). ทุกข์เกิดที่ใจ ทำไมจัดการไม่ได้?
 • 8). Positive Thinking ของหลอกเด็ก
 • 9). ตอบคำถาม 1 โมหะจริตเป็นอย่างไร?, ยึดมั่นถือมั่นในลูก, การกินมังสวิรัติ
 • 10). ตอบคำถาม 2 การกรวดน้ำ, ทุกข์เกิดอย่างไร, ประโยชน์การออกจากกาม, โควิด 19, การบวชอุบาสิกาใจพระ
 • 11). ตอบคำถาม 3 ทำไมเราต้องเกิดมา?
 • 12). สุขในโลกนี้มีเท่าปีกยุง
 • 13). เงินบริจาคหายไปไหน?
 • 14). ธรรมชาติไม่ใช่ป่าไม้ ภูเขา***
 • 15). ผู้อยู่ในเส้นทาง ไม่น่าเป็นห่วง
 • 16). หากทุกข์ เครียด ออกไปอยู่นอกหลังคาบ้าง
 • 17). ธรรมะจากแม่

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3