"พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน" เกาะพะลวย, 29-7 กันยายน 2563

9 ธ.ค. 63 / 1198 อ่าน  • 1). ตอนที่ 1 พระพุทธองค์ทรงแสดงนิมิตโอภาส
  • 2). ตอนที่ 2 ศีล สมาธิ ปัญญา
  • 3). ตอนที่ 3 เรื่องกาม เรื่องกิน เรื่องเกียรติ
  • 4). ตอนที่ 4 ความน่ากลัวของสังสารวัฏฏ์
  • 5). ตอนที่ 5 ฝึกจิต
  • 6). ตอนที่ 6 เสด็จพระพุทธดำเนินสู่เมืองกุสินาราเพื่อปรินิพพาน
  • 7). ตอนที่ 7 (ตอนสุดท้าย) ปัจฉิมพุทธโอวาท

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3