"คอร์สภาวนา" สวนยินดีทะเล, 21-25 ตุลาคม 2563

13 ม.ค. 64 / 1754 อ่าน • 1). ฟังให้ชัดๆ "การภาวนา" คืออะไร
 • 2). ให้เริ่มจากการมีสัมปชัญญะ มีสติ
 • 3). ฝึกจิตให้เป็นระเบียบ
 • 4). ทุกข์มันมีตอนไหน? อาจารย์ชี้ให้เห็นจากเรื่องในชีวิตประจำวัน
 • 5). วางจิตให้ถูกในเรื่องของ "ทาน"
 • 6). Shortcut การนั่งสมาธิเพื่อนำไปสู่ญาณทัสสนะ
 • 7). อยู่อย่างเข้าใจ แล้วทุกข์จะลดลงมหาศาล
 • 8). สิ่งที่ได้มาตอนนี้ยิ่งกว่า Big Bonus!
 • 9). เส้นทางรู้แจ้งอริยสัจที่ชัดเจนที่สุด หาฟังไม่ได้อีกแล้ว!
 • 10). ผู้ภาวนาต้องมีปัญญา เลือกใช้อุบายตามสถานการณ์
 • 11). เส้นทางสู่ความหลุดพ้น อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ฟังแล้วเจ็บจี๊ด!
 • 12). เมื่อเข้าใจความจริง ก็ไม่ต้องไปขออะไร!

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3