ข่าวประชาสัมพันธ์


อุบาสิกาใจพระรุ่นที่ 3

จากโครงการ อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีผู้เข้ามาบวช 17 รูป สู่ อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้เข้ามาบวช 46 รูป จนมาถึง ปีนี้ 2559 โครงการอุบาสิกาใจพระเริ่มจำกัดผู้ที่จะบวชไว้ที่จำนวน 20 รูป เพื่อให้เกื้อกูลในส่วนที่พักและต่อการปฏิบัติ ซึ่งก็มีผู้สนใจสมัครบวชในปีนี้เต็มครบตามจำนวนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสมัครในช่วงที่อุบาสิกาใจพระรุ่นที่ 2 ขึ้นมาประกาศธรรมก่อนที่จะออกพรรษา

เข้าพรรษา 58

ชีวิตชาวพุทธ ที่มีพระพุทธเป็นสรณะ มีพระธรรมเป็นสรณะ มีพระอริยสงฆ์เป็นสรณะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ควรค่าแก่การบำเพ็ญตบะบารมี ด้วยการตั้งจิตที่จะมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างเพื่อให้จิตได้เกิดความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว แกล้วกล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางได้อย่างมั่นคงไม่วอกแวก ถ้าในทางโลกๆ เลยเขาก็มีการงดเหล้าเข้าพรรษา ส่วนนักปฏิบัติก็ควรจะตั้งจิตอะไรสักอย่างแล้วทำให้สำเร็จเช่น

โครงการมอบตู้พระธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพโครงการถวายตู้พระธรรม ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จ.ปัตตานี อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ร่วมถวายตู้พระธรรมจำนวน ๔๐ ตู้ให้กับวัดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระจากทั้งจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสเข้ารับมอบในโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒123>>
หน้า 3 จาก 3, แสดง 8, จำนวน 24 รายการ