อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ ๔

18 พ.ค. 60 / 1098 อ่าน

ชาวมัคคานุคาทุกท่าน…

วันนี้มีเรื่องมาบอกบุญในโครงการ อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่๔” จากที่พวกเราร่วมกันเป็นพลังสนับสนุน ให้กับเหล่าผู้หญิงผู้ที่มีความตั้งใจและปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเดินทางสู่ความพ้นทุกข์  ในปี 60 นี้มีผู้บวชทั้งสิ้น 22 รูป

ผมเองกับทีมงานได้ทำหน้าที่ให้โอกาส สานฝันผู้หญิงให้ได้มีโอกาสนั้นและช่วยเหลือดูแลเท่าที่ทำได้ และยังได้ความเมตตาจากหลวงพ่อเอี้ยน ติดต่อกันมาถึง 3 ปีแล้วที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ทำการบวชให้และดูแล อบรมสั่งสอนให้นิสัยนักบวชแก่เหล่าอุบาสิกามาทุกๆ รุ่น รวมถึงในปีนี้เช่นกัน

กำหนดการโครงการ :

กรกฎาคม 60

วันที่ 1–4   : เตรียมการบวช ฝึกท่องบทสวดที่จำเป็น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังฆะ ณ สวนยินดีทะเล

วันที่ 5       : เดินทางไปสำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง เตรียมตัวและเข้าที่พัก

วันที่ 6-10  : คอร์สปฏิบัติที่พัทลุงและพิธีบวชในวันที่ 7 ก.ค. (วันโกนวันที่ 6 ก.ค.)

วันที่ 11-31 : พำนักที่ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง

สิงหาคม 60

วันที่ 1–16  : พำนักอยู่ที่ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง

วันที่ 17-31 : ย้ายมาปฏิบัติและฟังบรรยาย อ.ประเสริฐ ณ สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช

กันยายน 60

วันที่ 1-31   : เดินทางไป มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย พำนักและปฎิบัติตลอด 1 เดือน บิณฑบาตทุกวัน ออกเดินธุดงค์ ปักกลด อยู่ป่าอยู่ถ้ำ (18-24 กันยายน) นำโดย หลวงพ่อสิงห์ทอง (อุปัฏฐากดูแลท่าน อาจารย์พุทธทาส) และการปฏิบัติภาวนาด้วยการถือ ธุดงควัตร๑๓ อย่างเคร่งครัด

ตุลาคม 60

วันที่ 1-7     : กลับไปพัทลุง รับปัจฉิมโอวาทจากหลวงพ่อเอี้ยน มีหลายท่านที่มีความปรารถนาจะบวชต่อไม่สึกหรือบางท่านต้องสึกก็ว่ากันตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่าน

 

ดังนั้น ในโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายเรื่องของ อาหาร เครื่องใช้ บริขาร การเดินทาง ยารักษาโรคและค่า รักษายามเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ อุบาสิกาใจพระแต่ละรูปตกประมาณ 30,000 บาท/พรรษา  

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบสานงานพระพุทธศาสนาและจุดประกายความหวังให้กับผู้ที่ปรารถนาจะเดินในเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ สามารถบริจาคทำบุญโดยโอนเงินเข้า บัญชีองค์กรมัคค์ โดยใส่จุดทศนิยมหลังตัวเลขที่โอน .84 เช่น 5,000.84 เป็นต้น

 

ส่วนท่านที่ต้องการจะเข้ามาร่วมปฏิบัติกับอุบาสิกาใจพระ รุนที่ ๔ โดยที่อาจจะเป็นญาติ พี่น้อง พ่อแม่หรือแม้แต่เป็นกัลยาณมิตรก็ตาม สามารถติดต่อผ่านทางเมลเข้ามาเพื่อดูเรื่องที่พักในช่วงเวลานั้นๆ ได้ ซึ่งจะเข้ามาอยู่ร่วมกับสังฆะได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน อย่างไรก็ดี ตลอดการบวช 3 เดือนนี้ อดีตอุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ 1,2,3 จะมีตัวแทนมาช่วยกันดูแลและร่วมปฏิบัติถือศีล๘ ตลอด 90 วัน

 

อนุโมทนา สาธุ

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

 

ลิงค์อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ ๑

https://youtu.be/ZcUWImJazzY

ลิงค์อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ ๒

https://youtu.be/xbJjEWV59Fw

ลิงค์อุบาสิกาใจพระ รุ่นที่ ๓

https://youtu.be/JqQNkxPKhZg