ภาพข่าวถวายตู้พระธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

20 มิ.ย. 61 / 1537 อ่าน

วลีเด็ดของ อ.ประเสริฐในงานถวายตู้พระธรรม ...

"พวกเราชาวพุทธไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์วิกฤติพุทธศาสนาที่เกิดขึ้น พวกอลัชชีที่อาศัยผ้าเหลืองตัองจัดการออกไปให้พ้นจากศาสนา ศาสนาจะได้ผุดผ่องขึ้น ส่วนข้าราชการที่โกงกิน ต้องเอาออกไปและให้ติดคุกไปให้หมด แต่ส่วนพระสุปฏิปันโน พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาท่านต่อไปเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา" 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เดินทางไปจังหวัดนราธิวาส เพื่อถวายตู้พระธรรมให้กับวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 42 วัด  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปี ทางอาจารย์ได้ถวายตู้พระธรรมไปแล้วทั้งสิ้นรวมเป็นจำนวน 262 ตู้ ซึ่งในปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการ

 

 

 

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในโครงการถวายตู้พระธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มา ณ โอกาสนี้..

 

ขออนุโมทนาสาธุ

ทีมงานองค์กรมัคค์