อุบาสิกาใจพระ รุ่น 4 จำพรรษาสวนยินดีทะเล

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
17-31 สิงหาคม 2017
สถานที่จัด
สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด


หมายเหตุ : เนื่องจากจำนวนผู้สมัครปฏิบัติครบจำนวนที่เปิดรับแล้ว การสมัครของท่านจะเป็นสถานะ “สำรอง” ทั้งนี้ในกรณีที่มีการรับผู้สมัครเพิ่ม หรือมีผู้ยกเลิกการสมัคร ทีมงานจะติดต่อตามลำดับรายชื่อสำรองเพื่อแจ้งยืนยันการสมัครของท่านอีกครั้ง