มัคคานุคาเข้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
20-22 เมษายน 2018
สถานที่จัด
วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครได้ที่ makkanukanl@gmail.com . (ทีมงานมัคคานุคา ประเทศเนเธอร์แลนด์)