มัคคานุคาพื้นฐาน ประเทศนอร์เว

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2018
สถานที่จัด
วัดไทยนอร์เว
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สนใจสมัครได้ที่ :

https://docs.google.com/forms/d/1s1dgMiqgfaGDWTBQKrTb9O0Pmo5v32JUHvJ9vzk5W8Y/viewform?edit_requested=true