มัคคานุคาพื้นฐาน

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
11-13 พฤษภาคม 2018
สถานที่จัด
ธรรมสถานว่องวานิช**สมัครกับเจ้าภาพ**
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงที่ อ.เดช โทร. 02-385-2402  หรือ dech2498@yahoo.com