มัคคานุคาพื้นฐาน จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เชียงใหม่(ครั้งสุดท้าย)

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
2-5 สิงหาคม 2018
สถานที่จัด
จีรังเฮลธ์วิลเลจ แม่ริม เชียงใหม่
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
2,500 บาท
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

ติดต่อสมัครคอร์สที่คุณธัญลักษณ์  (มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม)  

อีเมล  rassameedhamjirung@gmail.com โทร. 053-290099, 086-1904567