มัคคานุคาเข้ม ขังเดี่ยว (ห้องละ 1 คน)

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
1-7 ตุลาคม 2018
สถานที่จัด
ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2 **สมัครกับเจ้าภาพ**
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงกับยุวพุทธฯ www.ybat.org  โทร. 02-455-2525