มัคคานุคาพื้นฐาน

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
26-28 ตุลาคม 2018
สถานที่จัด
สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี**สมัครกับเจ้าภาพ**
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
1,200 บาท
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

 

 

สมัครโดยตรงที่คุณแป๋ว โดยส่งอีเมลล์ไปที่ patsunthum@gmail.com

การเตรียมตัวและกำหนดการ คอร์สมัคคานุคาพื้นฐานเเละมัคคานุคาเข้ม สวนธรรมศรีปทุม สามโคก ปทุมธานี

การแต่งกายของผู้ปฏิบัติ

 1. สวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดำ หรือเสื้อสีขาว กางเกงสีขาวที่สามารถนั่งขัดสมาธิ/ลุกนั่งได้โดยสะดวก และเสื้อสีขาวไม่ควรมีลวดลายเยอะเกินไป จนดูไม่เหมาะสม
 2. ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
 3. เสื้อผ้าต้องไม่เป็นผ้าเนื้อบาง หรือรัดรูป จนเปิดเผยร่างกาย ไม่สวมเสื้อไม่มีแขน เอวลอย

การเตรียมของใช้

 1. เตรียมเครื่องแต่งกายให้เพียงพอกับจำนวนวัน โดยไม่มีการซักรีดระหว่างการอบรมปฏิบัติ
 2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู หมวกคลุมผม กระบอกน้ำส่วนตัว
 3. ยาประจำตัวที่จำเป็น (เฉพาะโรค)
 4. ผ้าคลุมไหล่ หรือแจ็คเกตบางๆ กรุณางดน้ำหอม หรือเครื่องสำอาง

ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าปฏิบัติ

 1. ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาที่กําหนดและตรงต่อเวลา
 2. รักษาความสะอาด ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา
 3. มีความเกรงใจผู้ข้างเคียง โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 4. รับประทานอาหารแต่พอสมควร ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป และรับประทานด้วยอาการที่สํารวม
 5. ปิดวาจา ไม่พูดไม่คุยกับผู้อื่น ยกเว้นวิทยากร ไม่ติดต่อกับผู้ใดตลอดการเข้ารับการอบรม
 6. งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. ไม่ออกนอกอาคารและสถานที่ที่กําหนด และไม่นําบุคคลอื่น เข้าไปในที่พัก
 8. ศีลแปด ไม่รับประทานอาหารเย็น ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ผู้ป่วยต้องรับประทานยา ผู้สูงอายุ เป็นต้น

กำหนดการคอร์สมัคคานุคาพื้นฐาน และคอร์สมัคคานุคาเข้ม สวนธรรมศรีปทุม สามโคก ปทุมธานี

วันแรก:

 • 08.00-09.30 น. ลงทะเบียน + รับประทานอาหารเช้า
 • 09.30-10.00 น. รวมกันที่หอธรรมเพื่อรับฟังระเบียบการปฏิบัติ
 • 10.00-11.00 น. ขึ้นกรรมฐาน รับศีลแปด ธรรมบรรยาย
 • 11.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
 • 13.00-14.30 น. ภาวนา
 • 14.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สองและสาม :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.00 น. อาหารเช้า
 • 09.00-11.00 น. ภาวนา
 • 11.00-13.30 น. อาหารกลางวัน
 • 13.30-14.30 น. ภาวนา
 • 14.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สี่ (วันสุดท้าย):

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-11.00 น. ธรรมบรรยาย + ปิดคอร์ส
 • 11.00-12.00 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ