มัคคานุคาเข้ม (ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด)

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
21-25 พฤศจิกายน 2018
สถานที่จัด
สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
สมัคร
เว็บไซต์
ค่าอาหารและที่พัก
3,000 บาท
แจ้งเดินทาง
ใช่

รายละเอียด

การเตรียมตัวและกำหนดการ คอร์สมัคคานุคาพื้นฐานเเละมัคคานุคาเข้ม สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

การเดินทาง

ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร โดยสามารถเลือกจองสายการบินนกแอร์ , แอร์เอเชีย หรือไลอ้อนแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช ทั้งไปและกลับ (ในวันเปิดคอร์สและวันปิดคอร์ส) 

วันเปิดคอร์ส จองตั๋วเครื่องบินสายการบินใดก็ได้ที่ถึงสนามบินก่อนเวลานัดหมาย โดยเวลานัดหมายที่ทางทีมงานจะเดินทางไปรับคือ เวลา 10.00 น.

วันปิดคอร์ส จองตั๋วเครื่องบินสายการบินใดก็ได้ โดยท่านจะเดินทางถึงสนามบินในเวลา 14.00 น. (ออกเดินทางจากสวนยินดีทะเลเวลา 13.00 น.)

จุดนัดพบที่สนามบิน คือ ร้านแบล็คแคนยอน (บริเวณประตูทางออก) ระยะทางจากสนามบินถึงสวนยินดีทะเล ประมาณ 60 กิโล ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.

(หากท่านใดเดินทางมาถึงหลังเวลานัดหมายตามเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องเช่ารถ Taxi ที่สนามบิน (ราคา 900 บาทและเดินทางมาที่สวนยินดีทะเลเอง โดยทางทีมงานจะแจ้งเบอร์ติดต่อรถ Taxi ให้เพื่อความสะดวก)

การเตรียมตัวและกฎระเบียบต่างๆ  

 1. ห้ามใช้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ขอให้ใช้เป้หรือกระเป๋านิ่มเพื่อความสะดวก ในการรับ-ส่ง
 2. แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว หรือ สีน้ำตาลเข้ม กางเกงขายาวสีดำ (เน้นเสื้อผ้าที่แห้งเร็ว)
 3. ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดหลักสูตร วันละ 600 บาท/คน/วัน และค่ารถรับ-ส่ง สนามบินท่านละ 500 บาท **ท่านใดที่ขับรถมาเอง ไม่ต้องจ่ายค่ารถรับส่งสนามบิน
 4. ศีลแปด ปิดวาจา เน้นภาวนาเองเป็นหลัก ฟังธรรมตามสมควร ห้ามใช้เครื่อง มือสื่อสารทุกชนิด 
 5. งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด

กำหนดการคอร์สมัคคานุคาพื้นฐาน สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันแรก:

 • 11.00-13.00 น. ลงทะเบียน + รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.30 น. ขึ้นกรรมฐาน สมาทานศีลแปด ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อน ทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สองและสาม :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-11.00 น. ธรรมบรรยาย
 • 11.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
 • 13.00-14.00 น. ภาวนา
 • 14.00-15.00 น. ธรรมบรรยาย
 • 15.00-15.30 น. พัก
 • 15.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สี่ (วันสุดท้าย) :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-12.00 น. ธรรมบรรยาย + ปิดคอร์ส
 • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการคอร์สมัคคานุคาเข้ม สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันแรก:

 • 11.00-13.00 น. ลงทะเบียน + รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.30 น. ขึ้นกรรมฐาน สมาทานศีลแปด ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อน ทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สอง-สี่ :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-08.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 08.30-09.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อเดียว)
 • 09.00-14.30 น. ภาวนา
 • 14.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่ห้า (วันสุดท้าย) :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-08.00 น. ธรรมบรรยาย
 • 08.00-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-12.00 น. ธรรมบรรยาย + ปิดคอร์ส
 • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เนื่องจากจำนวนผู้สมัครปฏิบัติครบจำนวนที่เปิดรับแล้ว การสมัครของท่านจะเป็นสถานะ “สำรอง” ทั้งนี้ในกรณีที่มีการรับผู้สมัครเพิ่ม หรือมีผู้ยกเลิกการสมัคร ทีมงานจะติดต่อตามลำดับรายชื่อสำรองเพื่อแจ้งยืนยันการสมัครของท่านอีกครั้ง
*** ปิดรับสมัครแล้ว ***