มัคคานุคาพื้นฐาน<<จัดครั้งสุดท้าย>>

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
14-16 ธันวาคม 2018
สถานที่จัด
ธรรมสถานว่องวานิช ***สมัครกับเจ้าภาพ***
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงที่ อ.เดช โทร. 02-385-2402  หรือ dech2498@yahoo.com