มัคค์น้อย คอร์สเด็ก ม.2-ม.6

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
21-23 ตุลาคม 2023
สถานที่จัด
สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
2,000.55 บาท
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส Maknoi Mindfulness Camp ตอน Where is Happiness

ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและหมุนเร็วจนตามไม่ทันนี้ ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ไหนกันแน่ มาร่วมหาคำตอบด้วยกันในคอร์สนี้

รับสมัครเยาวชน ชาย/หญิง ระดับชั้น ม.2-ม.6
กิจกรรมจัดที่สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี วันที่ 21-23 ต.ค. 66

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/MaknoiApplication

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 2,000.55 บาทต่อคน โดยสามารถขอทุนสำหรับผู้ที่จำเป็นได้ (จำนวน10ทุน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @maknoi และ FB Group: มัคค์น้อย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่โครงการเรียกเก็บจากผู้ปกครองน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากมีผู้มีอุปการคุณช่วยบริจาค ดังนั้นก่อนสมัคร ควรมั่นใจว่าผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้จริง ตามวัน เวลา ที่กำหนด

หากผู้สมัครขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้วไม่ว่ากรณีใด