มัคคานุคาเข้ม

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
16-19 พฤศจิกายน 2017
สถานที่จัด
ธรรมสถานว่องวานิช **สมัครกับเจ้าภาพ**
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงที่ อ.เดช โทร. 02-385-2402  หรือ dech2498@yahoo.com