โครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

1 ก.พ. 59 / 1614 อ่าน

อ.ประเสริฐ มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจากการกราดยิงพระและชาวพุทธ


โครงการพระผู้นำการปฏิบัติและเผยแผ่  ปี 2557


โครงการกฐิน 50 วัด สำหรับวัดที่ตกกฐินใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2557


โครงการมอบตู้พระธรรมให้แก่วัดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557


โครงการมอบตู้พระธรรมให้แก่วัดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558