เกาะพะลวย

ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย (หมู่เกาะอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)

ภาพงานเปิดสำนักฯ

ประตูทางเข้าธุดงคสถาน

 

หอธรรม (ประเสริฐ อุทัยเฉลิม)

ห้องน้ำรวม (บริเวณหอธรรม)

ห้องน้ำรวม บริเวณลานหินโค้ง

ลานหินโค้ง 

กุฏิ L (มีห้องน้ำในตัว)

กุฏิ M (ไม่มีห้องน้ำ ใช้ห้องน้ำรวม)

กุฏิ S (ไม่มีห้องน้ำ ใช้ห้องน้ำรวม)

เขตวนปัตถ์ (เขตป่า) 

..ทางเดินลงวนปัตถ์

..กุฏิ M ในเขตวนปัตถ์ (มีห้องน้ำในตัว)

เขตป่าชัฏ (เขตป่า)

กุฏิ F (มีห้องน้ำในตัว)

กุฏิเลียนแบบกุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส

                                             (หลวงพ่อสิงห์ทอง อุปัฐถากท่านอาจารย์พุทธทาส)

เฉลียงเนินบ้านรับรอง

รถขนน้ำ

ภาพบรรยายกาศ