GALLERY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครและสถานะ

ขั้นตอนการสมัครและสถานะตารางการปฏิบัติ

(ปิดการรับสมัครออนไลน์ก่อนวันเปิดคอร์ส 10 วัน หากต้องการสมัคร กรุณาติดต่ออีเมลล์ yindeetalay@gmail.com)

วันที่ คอร์สปฏิบัติ ค่าอาหารและที่พัก รับจำนวน สมัครแล้ว ที่ว่าง สำรอง สมัคร
5-11 มีนาคม 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
3,500 บาท
28
18
10
0
รายละเอียด
14-16 มีนาคม 2017 งาน Grand Opening มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย **เฉพาะผู้มีอุปการคุณที่ได้รับบัตรเชิญ
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
งานพิธีเปิดธุดงคสถาน มัคคานุคา วิเวก ก.พะลวยอย่างเป็นทางการ
0
0
0
0
รายละเอียด
24-26 มีนาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช
ร่วมบุญกับเจ้าภาพตามศรัทธา
100
0
100
0
รายละเอียด
25 มีนาคม - 3 เมษายน 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย (Reunion อุบาสิกาใจพระรุ่น2)**ไม่รับสมัครบุคคลภายนอก
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
Reunion อุบาสิกาใจพระรุ่นที่ 2
0
0
0
0
รายละเอียด
6-9 เมษายน 2017 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,600 บาท
200
0
200
0
รายละเอียด
13-17 เมษายน 2017 มัคคานุคาเข้ม (ก-ฮ) ช่วงวันหยุดสงกรานต์
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
3,000 บาท
40
27
13
0
รายละเอียด
23-29 เมษายน 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย (ปฏิบัติธรรมร่วมกับอุบาสิกาใจพระรุ่น 3)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
3,500 บาท
18
12
6
0
รายละเอียด
7-11 พฤษภาคม 2017 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน(อุบาสิกาทั้ง 3 รุ่นคืนสู่เหย้า ร่วมกันบวชชีพราหมณ์)
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
50
7
43
0
รายละเอียด
22-25 มิถุนายน 2017 มัคคานุคาเบื้องต้น-ปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง (1 ปีจัดครั้งเดียว)
สถานที่จัด : สวนยินดีธรรม สุราษฎร์ธานี
2,400 บาท
45
13
32
0
รายละเอียด
6-10 กรกฎาคม 2017 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน (บวชอุบาสิกาใจพระ รุ่น4)
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
50
0
50
0
รายละเอียด
17-23 กรกฎาคม 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
3,500 บาท
28
15
13
0
รายละเอียด
25-31 กรกฎาคม 2017 คอร์สเข้ม ขังเดี่ยว ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2
สถานที่จัด : ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2
ร่วมบุญกับยุวพุทธฯตามศรัทธา
70
0
70
0
รายละเอียด
2-6 สิงหาคม 2017 มัคคานุคาเข้ม จีรัง เชียงใหม่
สถานที่จัด : โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ แม่ริม เชียงใหม่
2,500 บาท
100
0
100
0
รายละเอียด
12-15 สิงหาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
45
27
18
0
รายละเอียด
25-27 สิงหาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,200 บาท
200
0
200
0
รายละเอียด
7-15 ตุลาคม 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย (คอร์ส 9 วัน)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
4,500 บาท
28
18
10
0
รายละเอียด
19-22 ตุลาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
25
5
20
0
รายละเอียด
26-29 ตุลาคม 2017 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,600 บาท
200
0
200
0
รายละเอียด
16-19 พฤศจิกายน 2017 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช
ร่วมบุญตามศรัทธา
80
0
80
0
รายละเอียด
21-25 พฤศจิกายน 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
สถานที่จัด : ยุวพุทธฯ ศูนย์ 1
ร่วมบุญกับยุวพุทธฯตามศรัทธา
300
0
300
0
รายละเอียด
7-11 ธันวาคม 2017 มัคคานุคาเข้ม (ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด)
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
3,000 บาท
50
19
31
0
รายละเอียด
28 ธันวาคม 2017 - 1 มกราคม 2018 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
50
1
49
0
รายละเอียดข้อคิดมุมมองเพื่อปัญญา

สื่อบรรยายธรรม