GALLERY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครและสถานะ

ขั้นตอนการสมัครและสถานะตารางการปฏิบัติ

วันที่ คอร์สปฏิบัติ ค่าอาหารและที่พัก รับจำนวน สมัครแล้ว ที่ว่าง สำรอง สมัคร
18-20 พฤศจิกายน 2016 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช สมุทรปราการ
100
0
100
0
รายละเอียด
1-5 ธันวาคม 2016 มัคคานุคาเข้ม-จับมือเขียนก.ไก่
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล
3,000
50
50
0
1
รายละเอียด
8-11 ธันวาคม 2016 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort)
1,600
200
0
0
0
รายละเอียด
28 ธันวาคม 2016 - 1 มกราคม 2017 ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
50
15
35
0
รายละเอียด
30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2017 คอร์สเข้ม ขังเดี่ยว ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2
สถานที่จัด : ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2
ร่วมบุญกับยุวพุทธฯตามศรัทธา
70
0
0
0
รายละเอียด
17-19 กุมภาพันธ์ 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,200 บาท
200
0
0
0
รายละเอียด
23-26 กุมภาพันธ์ 2017 คอร์สมัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
25
6
19
0
รายละเอียด
5-11 มีนาคม 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
3,500 บาท
25
15
10
0
รายละเอียด
24-26 มีนาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช
ร่วมบุญกับเจ้าภาพตามศรัทธา
100
0
0
0
รายละเอียด
6-9 เมษายน 2017 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,600 บาท
200
0
0
0
รายละเอียด
13-17 เมษายน 2017 มัคคานุคาเข้ม (ก-ฮ) ช่วงวันหยุดสงกรานต์
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
3,000 บาท
40
5
35
0
รายละเอียด
7-11 พฤษภาคม 2017 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
50
0
50
0
รายละเอียด
6-10 กรกฎาคม 2017 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
50
0
0
0
รายละเอียด
17-23 กรกฎาคม 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
3,500 บาท
25
2
23
0
รายละเอียด
25-31 กรกฎาคม 2017 คอร์สเข้ม ขังเดี่ยว ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2
สถานที่จัด : ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2
ร่วมบุญกับยุวพุทธฯตามศรัทธา
70
0
0
0
รายละเอียด
2-6 สิงหาคม 2017 มัคคานุคาเข้ม จีรัง เชียงใหม่
สถานที่จัด : โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ แม่ริม เชียงใหม่
2,500 บาท
0
0
0
0
รายละเอียด
12-15 สิงหาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
25
0
0
0
รายละเอียด
25-27 สิงหาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,200 บาท
200
0
0
0
รายละเอียด
9-15 ตุลาคม 2017 มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฯ
3,500 บาท
25
1
24
0
รายละเอียด
19-22 ตุลาคม 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
25
0
0
0
รายละเอียด
26-29 ตุลาคม 2017 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี
1,600 บาท
200
0
0
0
รายละเอียด
16-19 พฤศจิกายน 2017 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช
ร่วมบุญตามศรัทธา
80
0
0
0
รายละเอียด
21-25 พฤศจิกายน 2017 มัคคานุคาพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
สถานที่จัด : ยุวพุทธฯ ศูนย์ 1
ร่วมบุญกับยุวพุทธฯตามศรัทธา
300
0
0
0
รายละเอียด
7-11 ธันวาคม 2017 มัคคานุคาเข้ม (ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด)
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
3,000 บาท
50
2
48
0
รายละเอียด
28 ธันวาคม 2017 - 1 มกราคม 2018 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญตามศรัทธา
0
0
0
0
รายละเอียดข้อคิดมุมมองเพื่อปัญญา

สื่อบรรยายธรรม