ตารางการปฏิบัติ

ระบบการสมัครที่ต้องทราบก่อน

 

การสมัครในคอร์สใดก็ตาม จะต้องแจ้งการโอนเงินในระบบให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันหลังจากสมัคร มิฉะนั้น ระบบจะลบชื่อผู้สมัครรายนั้นๆ ออกจากการสมัครไปโดยอัตโนมัติ ( เช่นสมัครวันที่ 1 ระบบจะลบรายชื่อออก หากไม่มีการแจ้งโอนเงินในวันที่ 11 เวลา 24.00 น.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสมัครท่านอื่นเข้ามาสมัครได้

ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆ ต่อเมื่อท่านได้เข้าไปแจ้งการเดินทางให้เสร็จก่อนเปิดคอร์ส 10 วัน เพื่อเตรียมการเรื่องรถรับ-ส่ง (สำหรับท่านที่โอนค่าที่พักและอาหารและแจ้งในระบบแล้ว ระบบจะไม่มีการลบชื่อออก แม้จะยังไม่แจ้งการเดินทางก็ตาม)

หมายเหตุ ถึงแม้ผู้สมัครรายนั้นจะถูกลบออกไปแล้วก็ตาม ก็ยังสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้อีก ตราบที่ยังมีที่ว่างอยู่ และโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน

ขอความกรุณาทำความเข้าใจด้วยว่า ระบบนี้จะช่วยกันผู้ที่สมัครไว้แล้วไม่ได้สนใจจะมาปฏิบัติ จริงๆ ออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติจริงๆ สมัครเข้ามาได้ อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาทีมงานต้องโทรตามผู้ที่สมัครทิ้งๆ ขว้างให้ออกไปจากระบบ เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่สมัครแล้วไม่ใส่ใจจริงๆ แต่กลับสมัครกันที่ผู้อื่นไว้และทีมงานต้อง มานั่งโทรตาม เอาใจใส่คนที่ไม่ใส่ใจ ดังนั้น จากนี้เป็นต้นไปหากถูกลบชื่อ 3 ครั้งจากการสมัครแล้วไม่ชำระเงิน ระบบจะ Black List รายชื่อนั้นทันทีและจะสมัครไม่ได้อีกเลย

หากกรณีคอร์สนั้นๆ เต็มหรือปิดรับสมัครไปแล้ว ท่านสามารถเมลเข้ามาถามทีมงานก่อน ได้ว่า มีโอกาสจะรับได้ไหม จะได้สามารถจองตั๋วและจ่ายเงินได้เลย


***อ่านก่อนสมัคร***


กรุณามั่นใจว่าท่านจะมาปฏิบัติได้ แล้วจึงชำระเงิน เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในบัญชี องค์กร MAK! คือเงินทำบุญ ดังนั้นจะไม่มีใครนำเงินออกมาจากตู้บุญในกรณีท่านยกเลิก นั่นแปลว่าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เงินนี้จะนำไปทำบุญในโครงการต่างๆ ของพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงใช้สิทธิในการนำเงินที่ท่านโอนมาแล้วไปใช้สมัครในคอร์สอื่นๆ ได้ แต่ต้องอยู่ภายในปีเดียว กันได้

ความจริงระบบนี้ ไม่ว่าในการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมที่พักออนไลน์ พวกเราก็คุ้นเคยกันดีและ ยอมรับกันเป็น ปรกติอยู่แล้ว เช่นเรื่องการต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นการจองก็จะถูก ยกเลิกเพื่อให้ท่านอื่นจองเข้ามา แทนได้ หรือแม้แต่การยกเลิกหากไม่สามารถบินหรือเข้าพักได้ ก็ไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้อยู่แล้ว จึงขอได้โปรดเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย แต่ความต่างของเราคือ สิ่งที่พวกเราทำไม่ได้แสวงหากำไรและทุกคนทำงานกันด้วยใจ เพื่อสืบสาน พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม(ปิดการรับสมัครออนไลน์ก่อนวันเปิดคอร์ส 10 วัน หากต้องการสมัคร กรุณาติดต่ออีเมลล์ yindeetalay@gmail.com)


วันที่ คอร์สปฏิบัติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ รับจำนวน สมัครแล้ว ที่ว่าง สำรอง สมัคร
5-8 เมษายน 2024 คอร์สมัคคานุคา
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
3,200 บาท
70
34
36
0
รายละเอียด
12-19 เมษายน 2024 คอร์สเกาะพะลวย (คอร์สครอบครัวช่วงสงกรานต์)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
4,800 บาทหรือแล้วแต่ทำบุญ
70
26
44
0
รายละเอียด
25-28 เมษายน 2024 คอร์สประเทศเยอรมัน
สถานที่จัด : วัดธรรมนิวาส ประเทศเยอรมัน
ร่วมบุญกับเจ้าภาพ
50
0
0
0
รายละเอียด
1-5 พฤษภาคม 2024 คอร์สประเทศสวีเดน
สถานที่จัด : วัดสยามมินทร์มังคลาราม สวีเดน
ร่วมบุญกับเจ้าภาพ
50
0
0
0
รายละเอียด
18-25 พฤษภาคม 2024 คอร์สเกาะพะลวย วันวิสาขบูชา
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
4,800 บาทหรือแล้วแต่ทำบุญ
70
12
58
0
รายละเอียด
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2024 คอร์สมัคคานุคา
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
3,200 บาท
70
11
59
0
รายละเอียด
15-20 มิถุนายน 2024 คอร์สประเทศออสเตรเลีย
สถานที่จัด : Vijayaloka Retreat Center ออสเตรเลีย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 220 AUD
50
0
0
0
รายละเอียด
19-26 กรกฎาคม 2024 คอร์สเกาะพะลวย วันเข้าพรรษา
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
4,800 บาทหรือแล้วแต่ทำบุญ
50
4
46
0
รายละเอียด
4 สิงหาคม 2024 บรรยายกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2567 อานาปานสติสรุปปฏิบัติอย่างเข้าใจ
สถานที่จัด : บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (หอประชุมชั้น 3 อาคารเอ)
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
500
0
0
0
รายละเอียด
9-12 สิงหาคม 2024 คอร์สมัคคานุคา
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
3,200 บาท
70
8
62
0
รายละเอียด
10-17 ตุลาคม 2024 คอร์สเกาะพะลวย วันออกพรรษา
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
4,800 บาทหรือแล้วแต่ทำบุญ
50
2
48
0
รายละเอียด
7-10 พฤศจิกายน 2024 คอร์สมัคคานุคา
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
3,200 บาท
70
2
68
0
รายละเอียด
15 ธันวาคม 2024 บรรยายกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2567
สถานที่จัด : บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (หอประชุมชั้น 3 อาคารเอ)
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 300 บาท
500
0
0
0
รายละเอียด