ตารางการปฏิบัติ

ระบบการสมัครที่ต้องทราบก่อน

 

การสมัครในคอร์สใดก็ตาม จะต้องแจ้งการโอนเงินในระบบให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันหลังจากสมัคร มิฉะนั้น ระบบจะลบชื่อผู้สมัครรายนั้นๆ ออกจากการสมัครไปโดยอัตโนมัติ ( เช่นสมัครวันที่ 1 ระบบจะลบรายชื่อออก หากไม่มีการแจ้งโอนเงินในวันที่ 11 เวลา 24.00 น.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสมัครท่านอื่นเข้ามาสมัครได้

ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆ ต่อเมื่อท่านได้เข้าไปแจ้งการเดินทางให้เสร็จก่อนเปิดคอร์ส 10 วัน เพื่อเตรียมการเรื่องรถรับ-ส่ง (สำหรับท่านที่โอนค่าที่พักและอาหารและแจ้งในระบบแล้ว ระบบจะไม่มีการลบชื่อออก แม้จะยังไม่แจ้งการเดินทางก็ตาม)

หมายเหตุ ถึงแม้ผู้สมัครรายนั้นจะถูกลบออกไปแล้วก็ตาม ก็ยังสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้อีก ตราบที่ยังมีที่ว่างอยู่ และโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน

ขอความกรุณาทำความเข้าใจด้วยว่า ระบบนี้จะช่วยกันผู้ที่สมัครไว้แล้วไม่ได้สนใจจะมาปฏิบัติ จริงๆ ออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติจริงๆ สมัครเข้ามาได้ อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาทีมงานต้องโทรตามผู้ที่สมัครทิ้งๆ ขว้างให้ออกไปจากระบบ เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่สมัครแล้วไม่ใส่ใจจริงๆ แต่กลับสมัครกันที่ผู้อื่นไว้และทีมงานต้อง มานั่งโทรตาม เอาใจใส่คนที่ไม่ใส่ใจ ดังนั้น จากนี้เป็นต้นไปหากถูกลบชื่อ 3 ครั้งจากการสมัครแล้วไม่ชำระเงิน ระบบจะ Black List รายชื่อนั้นทันทีและจะสมัครไม่ได้อีกเลย

หากกรณีคอร์สนั้นๆ เต็มหรือปิดรับสมัครไปแล้ว ท่านสามารถเมลเข้ามาถามทีมงานก่อน ได้ว่า มีโอกาสจะรับได้ไหม จะได้สามารถจองตั๋วและจ่ายเงินได้เลย


***อ่านก่อนสมัคร***


กรุณามั่นใจว่าท่านจะมาปฏิบัติได้ แล้วจึงชำระเงิน เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในบัญชี องค์กร MAK! คือเงินทำบุญ ดังนั้นจะไม่มีใครนำเงินออกมาจากตู้บุญในกรณีท่านยกเลิก นั่นแปลว่าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เงินนี้จะนำไปทำบุญในโครงการต่างๆ ของพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงใช้สิทธิในการนำเงินที่ท่านโอนมาแล้วไปใช้สมัครในคอร์สอื่นๆ ได้ แต่ต้องอยู่ภายในปีเดียว กันได้

ความจริงระบบนี้ ไม่ว่าในการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมที่พักออนไลน์ พวกเราก็คุ้นเคยกันดีและ ยอมรับกันเป็น ปรกติอยู่แล้ว เช่นเรื่องการต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นการจองก็จะถูก ยกเลิกเพื่อให้ท่านอื่นจองเข้ามา แทนได้ หรือแม้แต่การยกเลิกหากไม่สามารถบินหรือเข้าพักได้ ก็ไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้อยู่แล้ว จึงขอได้โปรดเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย แต่ความต่างของเราคือ สิ่งที่พวกเราทำไม่ได้แสวงหากำไรและทุกคนทำงานกันด้วยใจ เพื่อสืบสาน พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม(ปิดการรับสมัครออนไลน์ก่อนวันเปิดคอร์ส 10 วัน หากต้องการสมัคร กรุณาติดต่ออีเมลล์ yindeetalay@gmail.com)


วันที่ คอร์สปฏิบัติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ รับจำนวน สมัครแล้ว ที่ว่าง สำรอง สมัคร
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2020 คอร์สของชมรมกัลยาณธรรม **ไม่รับคนนอก**
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช บางพลี สมุทรปราการ
ไม่รับคนนอก
0
0
0
0
รายละเอียด
1-7 กุมภาพันธ์ 2020 ก.พะลวย โปรเสริมมาก่อนคอร์ส (สามารถเลือกวันมาเอง-มาก่อนกี่วันก็ได้)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมบุญกับสำนักชีฯ
10
0
10
0
รายละเอียด
8-16 กุมภาพันธ์ 2020 ก.พะลวย คอร์สหลัก วันมาฆบูชา(เต็ม-หากสามารถนอนเต็นท์,กลด ให้จองไปที่ไลน์สำนักชีได้ทันที)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
5,400
54
54
0
0
รายละเอียด
17-23 กุมภาพันธ์ 2020 ก.พะลวย โปรเสริมอยู่ต่อหลังคอร์ส (สามารถเลือกวันกลับเองได้ตามสะดวก)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมบุญกับสำนักชีฯ
10
0
10
0
รายละเอียด
12-15 มีนาคม 2020 สวนยินดีทะเล : คอร์สวันเกิดอาจารย์-ธรรมะง่ายๆ ในการใช้ชีวิต
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
110
111
-1
10
รายละเอียด
4-10 เมษายน 2020 ก.พะลวย โปรเสริมมาก่อนคอร์ส (สามารถเลือกวันมาเอง-มาก่อนกี่วันก็ได้)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมบุญกับสำนักชีฯ
10
0
10
0
รายละเอียด
11-19 เมษายน 2020 ก.พะลวย คอร์สหลัก วันสงกรานต์ คอร์ส 9 วัน
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
5,400 บาท
40
21
19
0
รายละเอียด
20-26 เมษายน 2020 ก.พะลวย โปรเสริมอยู่ต่อหลังคอร์ส (สามารถเลือกวันกลับเองได้ตามสะดวก)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมบุญกับสำนักชีฯ
10
0
10
0
รายละเอียด
2-6 พฤษภาคม 2020 สวนยินดีทะเล : คอร์สวันวิสาขบูชา 5 วัน(ลางาน 2 วัน)
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
3,000 บาท
90
70
20
0
รายละเอียด
9-15 พฤษภาคม 2020 ก.พะลวย โปรเสริมมาก่อนคอร์ส (สามารถเลือกวันมาเอง-มาก่อนกี่วันก็ได้)
สถานที่จัด : ่ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมบุญกับสำนักชีฯ
10
0
10
0
รายละเอียด
16-23 พฤษภาคม 2020 ก.พะลวย คอร์สหลัก คอร์ส 8 วัน
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
4,800 บาท
40
22
18
0
รายละเอียด
24-30 พฤษภาคม 2020 ก.พะลวย โปรเสริมอยู่ต่อหลังคอร์ส (สามารถเลือกวันกลับเองได้ตามสะดวก)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมบุญกับสำนักชีฯ
10
0
10
0
รายละเอียด
30 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2020 เดินทางเปิดคอร์สในออสเตรเลีย (ซิดนีย์,นิวคาสเซิล,ทัสมาเนีย,เมลเบิร์นและบริสเบน)
สถานที่จัด : ออสเตรเลีย
รอรายละเอียดภายหลัง
0
0
0
0
รายละเอียด
1 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม 2020 โครงการบวชอุบาสิกาใจพระรุ่นที่ 6
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
20
0
20
0
รายละเอียด
16-19 กรกฎาคม 2020 สวนยินดีทะเล : คอร์สมัคคานุคา
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
80
20
60
0
รายละเอียด

<<12
หน้า 1 จาก 2, แสดง 15, จำนวน 19 รายการ