ตารางการปฏิบัติ

ระบบการสมัครที่ต้องทราบก่อน

 

การสมัครในคอร์สใดก็ตาม จะต้องแจ้งการโอนเงินในระบบให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วันหลังจากสมัคร มิฉะนั้น ระบบจะลบชื่อผู้สมัครรายนั้นๆ ออกจากการสมัครไปโดยอัตโนมัติ ( เช่นสมัครวันที่ 1 ระบบจะลบรายชื่อออก หากไม่มีการแจ้งโอนเงินในวันที่ 11 เวลา 24.00 น.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสมัครท่านอื่นเข้ามาสมัครได้

ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆ ต่อเมื่อท่านได้เข้าไปแจ้งการเดินทางให้เสร็จก่อนเปิดคอร์ส 10 วัน เพื่อเตรียมการเรื่องรถรับ-ส่ง (สำหรับท่านที่โอนค่าที่พักและอาหารและแจ้งในระบบแล้ว ระบบจะไม่มีการลบชื่อออก แม้จะยังไม่แจ้งการเดินทางก็ตาม)

หมายเหตุ ถึงแม้ผู้สมัครรายนั้นจะถูกลบออกไปแล้วก็ตาม ก็ยังสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้อีก ตราบที่ยังมีที่ว่างอยู่ และโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน

ขอความกรุณาทำความเข้าใจด้วยว่า ระบบนี้จะช่วยกันผู้ที่สมัครไว้แล้วไม่ได้สนใจจะมาปฏิบัติ จริงๆ ออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติจริงๆ สมัครเข้ามาได้ อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาทีมงานต้องโทรตามผู้ที่สมัครทิ้งๆ ขว้างให้ออกไปจากระบบ เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่สมัครแล้วไม่ใส่ใจจริงๆ แต่กลับสมัครกันที่ผู้อื่นไว้และทีมงานต้อง มานั่งโทรตาม เอาใจใส่คนที่ไม่ใส่ใจ ดังนั้น จากนี้เป็นต้นไปหากถูกลบชื่อ 3 ครั้งจากการสมัครแล้วไม่ชำระเงิน ระบบจะ Black List รายชื่อนั้นทันทีและจะสมัครไม่ได้อีกเลย

หากกรณีคอร์สนั้นๆ เต็มหรือปิดรับสมัครไปแล้ว ท่านสามารถเมลเข้ามาถามทีมงานก่อน ได้ว่า มีโอกาสจะรับได้ไหม จะได้สามารถจองตั๋วและจ่ายเงินได้เลย


***อ่านก่อนสมัคร***


กรุณามั่นใจว่าท่านจะมาปฏิบัติได้ แล้วจึงชำระเงิน เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในบัญชี องค์กร MAK! คือเงินทำบุญ ดังนั้นจะไม่มีใครนำเงินออกมาจากตู้บุญในกรณีท่านยกเลิก นั่นแปลว่าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เงินนี้จะนำไปทำบุญในโครงการต่างๆ ของพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงใช้สิทธิในการนำเงินที่ท่านโอนมาแล้วไปใช้สมัครในคอร์สอื่นๆ ได้ แต่ต้องอยู่ภายในปีเดียว กันได้

ความจริงระบบนี้ ไม่ว่าในการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมที่พักออนไลน์ พวกเราก็คุ้นเคยกันดีและ ยอมรับกันเป็น ปรกติอยู่แล้ว เช่นเรื่องการต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นการจองก็จะถูก ยกเลิกเพื่อให้ท่านอื่นจองเข้ามา แทนได้ หรือแม้แต่การยกเลิกหากไม่สามารถบินหรือเข้าพักได้ ก็ไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้อยู่แล้ว จึงขอได้โปรดเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย แต่ความต่างของเราคือ สิ่งที่พวกเราทำไม่ได้แสวงหากำไรและทุกคนทำงานกันด้วยใจ เพื่อสืบสาน พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม(ปิดการรับสมัครออนไลน์ก่อนวันเปิดคอร์ส 10 วัน หากต้องการสมัคร กรุณาติดต่ออีเมลล์ yindeetalay@gmail.com)


วันที่ คอร์สปฏิบัติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ รับจำนวน สมัครแล้ว ที่ว่าง สำรอง สมัคร
28 ธันวาคม 2017 - 1 มกราคม 2018 ปฏิบัตธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง
ร่วมบุญกับวัดหลวงพ่อ
50
20
30
0
รายละเอียด
19-21 มกราคม 2018 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนธรรมศรีปทุม (The Pine Resort) สามโคก ปทุมธานี**สมัครกับเจ้าภาพ**
1,200 บาท
200
0
200
0
รายละเอียด
30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2018 มัคคานุคาเข้ม ขังเดี่ยว (ห้องละ 1 คน)
สถานที่จัด : ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2 **สมัครกับเจ้าภาพ**
ร่วมบุญกับผู้จัด
70
0
70
0
รายละเอียด
8-11 กุมภาพันธ์ 2018 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
2,400 บาท
60
12
48
0
รายละเอียด
20-22 กุมภาพันธ์ 2018 มัคค์น้อย เกาะพะลวย **รับเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเกาะพะลวย
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฎร์ธานี
30
0
30
0
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2018 มัคคานุคาวิเวก (เข้ม) เกาะพะลวย (คอร์สมาฆะบูชา 7 วันลางาน 4 วัน)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฎร์ธานี
3,500 บาท
30
19
11
0
รายละเอียด
22-25 มีนาคม 2018 มัคคานุคาเข้ม
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช**สมัครกับเจ้าภาพ**
ร่วมบุญกับผู้จัด
100
0
100
0
รายละเอียด
31 มีนาคม - 8 เมษายน 2018 มัคคานุคาวิเวก (เข้ม) เกาะพะลวย (คอร์ส 9 วันลางาน 4 วัน)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฎร์ธานี
4,500 บาท
30
9
21
0
รายละเอียด
20-22 เมษายน 2018 มัคคานุคาเข้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์
สถานที่จัด : วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์
ร่วมบุญกับผู้จัด
60
0
60
0
รายละเอียด
28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2018 มัคคานุคาพื้นฐาน ประเทศนอร์เว
สถานที่จัด : วัดไทยนอร์เว
ร่วมบุญกับผู้จัด
100
0
100
0
รายละเอียด
11-13 พฤษภาคม 2018 มัคคานุคาพื้นฐาน
สถานที่จัด : ธรรมสถานว่องวานิช**สมัครกับเจ้าภาพ**
ร่วมบุญกับผู้จัด
100
0
100
0
รายละเอียด
16-20 พฤษภาคม 2018 มัคคานุคาเข้ม (ปะ-ติด-จะ) สวนยินดีทะเล
สถานที่จัด : สวนยินดีทะเล สิชล นครศรีธรรมราช
3,000 บาท
80
38
42
0
รายละเอียด
26-30 พฤษภาคม 2018 ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน
สถานที่จัด : สำนักวิปัสสนา วังสันติบรรพต จ.พัทลุง
ร่วมบุญกับวัดหลวงพ่อ
50
1
49
0
รายละเอียด
9-17 มิถุนายน 2018 มัคคานุคาวิเวก (เข้ม) เกาะพะลวย (คอร์ส 9 วัน)
สถานที่จัด : ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย สุราษฎร์ธานี
4,500 บาท
30
2
28
0
รายละเอียด
22-25 มิถุนายน 2018 คอร์สสงบจิตจิงโจ้ ประเทศออสเตรเลีย
สถานที่จัด : New Castle , AUSTRALIA
ร่วมบุญกับผู้จัด
80
0
80
0
รายละเอียด

<<12
หน้า 1 จาก 2, แสดง 15, จำนวน 28 รายการ