ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและแจ้งชำระค่าที่พักและการเดินทาง