รายละเอียดการเตรียมตัวและการเดินทาง

สำคัญมาก** รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องทราบ

 

ข้อควรทราบก่อนการสมัครปฏิบัติ

คอร์สมัคคานุคา แบ่งระดับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. มัคคานุคาพื้นฐาน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สมัครใจเข้าสู่การปฏิบัติ เน้นให้เกิดสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้น นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เข้าใจการเดินจงกรมนั่งสมาธิที่ถูกต้อง สติ กฎแห่งกรรม กุศลอกุศล ตลอดจนเข้าใจคำว่า “มัคคานุคา”

2. มัคคานุคาเข้ม สำหรับผู้ที่ผ่านมัคคานุคาพื้นฐานมาแล้วเท่านั้น เนื้อหาจะมุ่งสู่ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ อริยมรรค อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานรวมถึงพุทธพจน์ที่สำคัญ ต่อการปฏิบัติ

คอร์สมัคคานุคาเข้ม จะแบ่งเป็น

2.1 คอร์สมัคคานุคาเข้ม ก-  คือ คอร์สที่อธิบายการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพาน เพื่อให้เข้าใจหนทาง แห่งการพ้นทุกข์ตลอดสายว่าการปฏิบัติไม่ใช่มีแค่เรื่องสติ แต่สุดท้ายต้องเกิด “ปัญญา” และต้องมีปัญญา ควบคู่ไปตลอดทาง

2.2 คอร์สมัคคานุคาเข้ม ปฏิจจสมุปบาท คือ คอร์สที่ให้เห็นความจริงขั้นสูงสุด ซึ่งในความเป็นจริงสัตว์โลก ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้ความจริงนี้ทุกวินาที เมื่อถึงความจริงนี้จะหลุดพ้นไป นี่คือปัญญาการตรัสรู้ที่แท้จริงของ พระพุทธเจ้า ดังคำตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม”

2.3 คอร์สมัคคานุคาเข้ม จับมือเขียน ก.ไก่ คือ คอร์สที่เป็นการมุ่งเน้นสู่การปฏิบัติในส่วนของสติและสัมปชัญญะ รวมถึงการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้อง และข้อพึงระวังในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญาสู่สัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

1.) การเตรียมตัวและกำหนดการ คอร์สมัคคานุคาพื้นฐานเเละมัคคานุคาเข้ม สวนธรรมศรีปทุม สามโคก ปทุมธานี

การแต่งกายของผู้ปฏิบัติ

 1. สวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดำ หรือเสื้อสีขาว กางเกงสีขาวที่สามารถนั่งขัดสมาธิ/ลุกนั่งได้โดยสะดวก และเสื้อสีขาวไม่ควรมีลวดลายเยอะเกินไป จนดูไม่เหมาะสม
 2. ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
 3. เสื้อผ้าต้องไม่เป็นผ้าเนื้อบาง หรือรัดรูป จนเปิดเผยร่างกาย ไม่สวมเสื้อไม่มีแขน เอวลอย

การเตรียมของใช้

 1. เตรียมเครื่องแต่งกายให้เพียงพอกับจำนวนวัน โดยไม่มีการซักรีดระหว่างการอบรมปฏิบัติ
 2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู หมวกคลุมผม กระบอกน้ำส่วนตัว
 3. ยาประจำตัวที่จำเป็น (เฉพาะโรค)
 4. ผ้าคลุมไหล่ หรือแจ็คเกตบางๆ กรุณางดน้ำหอม หรือเครื่องสำอาง

ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าปฏิบัติ

 1. ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาที่กําหนดและตรงต่อเวลา
 2. รักษาความสะอาด ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา
 3. มีความเกรงใจผู้ข้างเคียง โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 4. รับประทานอาหารแต่พอสมควร ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป และรับประทานด้วยอาการที่สํารวม
 5. ปิดวาจา ไม่พูดไม่คุยกับผู้อื่น ยกเว้นวิทยากร ไม่ติดต่อกับผู้ใดตลอดการเข้ารับการอบรม
 6. งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. ไม่ออกนอกอาคารและสถานที่ที่กําหนด และไม่นําบุคคลอื่น เข้าไปในที่พัก
 8. ศีลแปด ไม่รับประทานอาหารเย็น ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ผู้ป่วยต้องรับประทานยา ผู้สูงอายุ เป็นต้น

กำหนดการคอร์สมัคคานุคาพื้นฐาน และคอร์สมัคคานุคาเข้ม สวนธรรมศรีปทุม สามโคก ปทุมธานี

วันแรก:

 • 08.00-09.30 น. ลงทะเบียน + รับประทานอาหารเช้า
 • 09.30-10.00 น. รวมกันที่หอธรรมเพื่อรับฟังระเบียบการปฏิบัติ
 • 10.00-11.00 น. ขึ้นกรรมฐาน รับศีลแปด ธรรมบรรยาย
 • 11.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
 • 13.00-14.30 น. ภาวนา
 • 14.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สองและสาม :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.00 น. อาหารเช้า
 • 09.00-11.00 น. ภาวนา
 • 11.00-13.30 น. อาหารกลางวัน
 • 13.30-14.30 น. ภาวนา
 • 14.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สี่ (วันสุดท้าย):

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-11.00 น. ธรรมบรรยาย + ปิดคอร์ส
 • 11.00-12.00 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

2.) การเตรียมตัวและกำหนดการ คอร์สมัคคานุคาพื้นฐานเเละมัคคานุคาเข้ม สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

การเดินทาง

ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร โดยสามารถเลือกจองได้ 2 สายการบิน คือ นกแอร์ หรือ ไลอ้อนแอร์  เส้นทาง กทม. – นครศรีธรรมราช  ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันเปิดคอร์ส (กทม. – นครศรีธรรมราช) นกแอร์ เวลา 09.15-10.25 . หรือ ไลอ้อนแอร์ เวลา 09.40-10.55 วันปิดคอร์ส (นครศรีธรรมราช กทม.) นกแอร์ เวลา 15.45-16.55 . หรือ ไลอ้อนแอร์ เวลา 16.45-17.50 .

รถตู้จากสวนยินดีทะเลจะเดินทางไปรับท่านในวันเปิดคอร์สที่สนามบินนครศรีธรรมราชเวลา 11.00 . จุดนัดพบที่สนามบิน คือ ร้านแบล็คแคนยอน (บริเวณประตูทางออก) ระยะทางจากสนามบินถึงสวนยินดีทะเล ประมาณ 60 กิโล และในวันปิดคอร์สจะนำท่านเดินทางจากสวนยินดีทะเลไปสนามบิน เวลา 13.00

(หากท่านใดไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินตามเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องเช่ารถ Taxi ที่สนามบิน (ราคา 900 บาท) และเดินทางมาที่สวนยินดีทะเลเอง โดยทางทีมงานจะแจ้งเบอร์ติดต่อรถ Taxi ให้เพื่อความสะดวก)

การเตรียมตัวและกฎระเบียบต่างๆ  

 1. ห้ามใช้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ขอให้ใช้เป้หรือกระเป๋านิ่มเพื่อความสะดวก ในการรับ-ส่ง
 2. แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว หรือ สีน้ำตาลเข้ม กางเกงขายาวสีดำ (เน้นเสื้อผ้าที่แห้งเร็ว)
 3. สำหรับคอร์สมัคคานุคาเข้ม ทานอาหารเพียง 1 มื้อเท่านั้น
 4. ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดหลักสูตรวันละ 600 บาท และค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ท่านละ 500 บาท
  **หากท่านใดขับรถมาเองไม่ต้องจ่ายค่ารถรับ-ส่ง
 5. ศีลแปด ปิดวาจา เน้นภาวนาเองเป็นหลัก ฟังธรรมตามสมควร ห้ามใช้เครื่อง มือสื่อสารทุกชนิด 
 6. งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. กรุณาเตรียมผ้าห่มหรือถุงนอนมาด้วย เนื่องจากทางสวนยินดีทะเลมีให้เฉพาะผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
   


กำหนดการคอร์สมัคคานุคาพื้นฐาน สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันแรก:

 • 11.00-13.00 น. ลงทะเบียน + รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.30 น. ขึ้นกรรมฐาน สมาทานศีลแปด ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อน ทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สองและสาม :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-11.00 น. ธรรมบรรยาย
 • 11.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
 • 13.00-14.00 น. ภาวนา
 • 14.00-15.00 น. ธรรมบรรยาย
 • 15.00-15.30 น. พัก
 • 15.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สี่ (วันสุดท้าย) :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-07.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 07.30-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-12.00 น. ธรรมบรรยาย + ปิดคอร์ส
 • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการคอร์สมัคคานุคาเข้ม สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันแรก:

 • 11.00-13.00 น. ลงทะเบียน + รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.30 น. ขึ้นกรรมฐาน สมาทานศีลแปด ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อน ทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่สอง-สี่ :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-08.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 08.30-09.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อเดียว)
 • 09.00-14.30 น. ภาวนา
 • 14.30-16.30 น. ธรรมบรรยาย
 • 16.30-18.00 น. ปานะ พักผ่อนทำภาระกิจส่วนตัว
 • 18.00-19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 • 19.00-21.00 น. ธรรมบรรยาย

วันที่ห้า (วันสุดท้าย) :

 • 04.00-05.00 น. ตื่นนอน + ภาวนา
 • 05.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 06.00-08.00 น. ธรรมบรรยาย
 • 08.00-09.30 น. อาหารเช้า
 • 09.30-12.00 น. ธรรมบรรยาย + ปิดคอร์ส
 • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

3.) การเตรียมตัวและกำหนดการ ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยน สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

- รายละเอียดการรับสมัคร

เว็ปไซด์สวนยินดีทะเลเปิดรับสมัครคอร์สปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเอี้ยนผ่านทางเว็ปไซด์ เพื่อต้องการ ทราบจำนวนโยคีที่ประสงค์จะเข้าคอร์ส เพื่อการนำข้อมูลดังกล่าวจัดเตรียมในส่วนของอาหารสำหรับโยคีในคอร์ส และเมื่อผู้สมัครเดินทางถึงวัดแล้วท่านสามารถเข้าพักได้ตามสะดวก หากท่านใดต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถนำเต้นท์มากางนอนพักและภาวนาภายในวัดได้

- การเดินทาง

 1.  โดยรถไฟ หัวลำโพง – พัทลุง (อ.เมือง) และเมื่อถึงสถานีพัทลุง ท่านสามารถจ้างรถมอร์เตอร์ไซด์รับจ้างหรือ รถสามล้อ ไปส่งที่วัดวังเนียง (สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต) ราคาประมาณ 10-20 บาท/คน
 2. โดยรถทัวร์ สายใต้ใหม่ – พัทลุง จาก บขส. พัทลุง จ้างรถมอร์เตอร์ไซด์รับจ้างหรือรถสามล้อ ไปส่งที่วัดวังเนียง
 3. โดยเครื่องบิน กทม.-หาดใหญ่ จากสนามบินนั่งรถไป บขส. หาดใหญ่ และนั่งรถตู้ หาดใหญ่-พัทลุง แจ้งรถตู้ว่าลง ที่วัดวังเนียง หากรถตู้ไม่เข้าไปส่ง สามารถเรียกรถมอร์เตอร์ไซด์ให้เข้าไปส่งที่วัดได้ หรือท่านจะจ้างรถตู้รับจาก สนามบินไปวัดวังเนียง สามารถติดต่อ คุณ วิเชียร โทร. 089-294-4653

- การเตรียมตัว

 1. ปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ ทั้งในเรื่องที่พัก และการเดินทาง ดังนั้น ทุกท่านจะดูแลตัวเอง เมื่อไปถึงที่วัดให้ทุกท่านจัดหาสถานที่เข้าพักด้วยตนเอง หากที่พักไม่เพียงพอสามารถ ใช้เต้นท์กางนอนได้
 2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
 3. กำหนดการวันแรก หลวงพ่อจะเริ่มบรรยายหลังทำวัตรเย็น เมื่อท่านไปถึงสามารถภาวนาด้วยตนเอง ได้เลยและในวันปิดคอร์ส หลวงพ่อจะบรรยายช่วงเช้าและปิดคอร์สหลังจากบรรยาย

 

การเตรียมตัวเกาะพะลวย

การเตรียมตัวและกำหนดการ คอร์สธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพะลวย หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ฝึกฝน ขัดเกลากิเลส หลักสูตรที่จัดที่นี่ ผู้ที่จะไปเข้าต้องเข้าใจในสถานที่และตนเองก่อนที่จะสมัคร

เรื่องที่ 1 :

สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบที่ท่านเคยไปเข้าคอร์ส ไม่มีการบริการหรืออำนวยความสะดวกใดๆ ให้ต้องให้นึกสภาพท่านไปวัดป่า มีที่พักให้ เสื่อผืนหมอนใบ( จริงๆ… มีให้แค่นั้น ไม่ใช่คำภาษิต) เริ่มต้นตั้งแต่การทำความสะอาดกุฏิเองเมื่อไปถึง การดูแลกวาดบริเวณที่พักและส่วนกลาง ล้างหลังคา, รางน้ำ, ห้องน้ำ ศาลาฟังธรรม และในกุฏิที่พักไม่มีไฟฟ้า (เนื่องจากเกาะนี้เป็นเกาะพลังงานธรรมชาติ จึงไม่มีไฟฟ้า ทางสำนักต้องใช้ solar cell แต่จะมีเฉพาะจุดที่จำเป็นเท่านั้น) ส่วนห้องน้ำนั้น บางหลังมีห้องน้ำในตัว (จะจัดให้ผู้มีอุปการคุณในการร่วมสร้างก่อน) บางหลังมีไม่มีห้องน้ำในตัว แต่มีอย่างหนึ่งให้อุ่นใจได้บ้างคือห้องน้ำเป็นโถสุขภัณฑ์ทันสมัยในยุคปัจจุบัน แต่ความที่อยู่บนยอดเขาการใช้น้ำจำเป็นต้องประหยัดมาก ดังนั้นผู้ที่จะสมัครอย่าคาดหวังที่จะไปเพื่อหาความสะดวกสบาย ที่นี่คือเกาะ ห่างไกลจากแผ่นดิน อยู่บนยอดเขาที่ต้องขึ้นด้วยรถออฟโรดเท่านั้น โดยโยคีผู้ปฏิบัติต้องเดินเท้าขึ้น 2กม. จากท่าเรือถึงสำนักฯ ท่านจะได้เข้าใจและอยู่ตามสภาพ ไม่มาคอยขอสิ่งต่างๆ อย่างที่ท่านอยากจะให้มีหรือเคยมี และท่านไม่ต้องเตรียมของที่เคยมีมาอย่างมากมายเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็น (ถ้าอย่างนั้นแนะนำว่าน่าจะอยู่บ้านหรือไปสถานที่ที่ตอบสนองสิ่งนั้นๆ ได้ ขอย้ำว่าสถานที่นี้มีไว้ฝึกตนให้ลดละเลิกสิ่งที่ยึดติดและเห็นความจริง ตามหลักของธุดงควัตรฯเพื่อความเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ดังนั้นขอให้เตรียมสิ่งของตามที่กำหนดไว้เท่านั้นอย่าแบกไป ทุกอย่างๆ ไปแค้มปิ้ง

เรื่องที่ 2 :

สถานที่นี้มีสภาพเป็นป่า ถึงแม้จะปรับปรุงพัฒนาเป็นธุดงคสถานแล้วก็ตาม แต่สภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ กุฏิแทรกตัวอยู่ในป่า ในเขา ดังนั้น ผู้ที่จะสมัครต้องประมาณตนได้ ถ้าเป็นคนขี้กลัว กลัวสารพัด ทั้งสัตว์ทั้งผีทั้งความมืดความสงัดมีแต่เสียงของหรีดหริ่งเรไร ขอแนะนำว่า อย่าสมัคร ! เพราะมีทางออกทางเดียวคือจับเรือเมล์กลับเข้าฝั่งวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ต้องมั่นใจในตนเอง

สถานที่นี้สร้างเพื่อนักภาวนาที่ต้องการสถานที่วิเวกเป็นวนปัตถ์จริงๆ ไม่มีใครมาเจอหน้าใครต่างคนต่างภาวนา เจอเฉพาะช่วงสวดมนต์ ทานอาหาร ฟังธรรมเท่านั้น ไม่มีการพูดคุยโดยเด็ดขาดและผู้ที่มีโรคประจำตัว กรุณาพิจารณาด้วยตัวเองเนื่องจากถ้าเกิดเจ็บป่วยกระทันหัน การเดินทางเข้าไปหาหมอหรือโรงพยาบาลจะลำบากทีเดียว แม้แต่ผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพก็ต้องอยู่อย่างมีสติ สัมปชัญญะตลอดเวลาในการใช้ชีวิตที่นั่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เรื่องที่ 3 :

อาหาร สำนักฯ ไม่มีครัว อาหารทั้งหมดสั่งมาจากร้านอาหารข้างล่าง ทานเสร็จ เก็บลงทั้งหมด ไม่มีอาหารตกค้างภายในสำนักฯ ไม่มีการกักตุนอาหาร ตักมาเท่าไหร่ ทานให้หมดเกลี้ยง ต้องไม่มีขยะหลงเหลือ และที่แน่ๆ คือ มีอาหารเพียงมื้อเดียวกับน้ำปานะ ส่วนขยะที่เกิดจากของที่ท่านนำมา ต้องนำกลับไปทิ้งที่ฝั่งทั้งหมด

เรื่องที่ 4 :

สถานที่นี้เป็นที่ฝึกลดละกิเลสด้วยธุดงควัตร ดังนั้นผู้ที่สมัครมาเข้าต้องถือกรรมฐานธุดงค์อย่างน้อย 5 ข้อ จากธุดงควัตร 13

 1. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
 2. ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร
 3. ถือการบิณฑบาตรเป็นวัตร
 4. ถือการบิณฑบาตรไปโดยลำดับแถวเป็นวัตร
 5. ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร
 6. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร
 7. ถือการห้ามภัตตาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
 8. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
 9. ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร
 10. ถือการอยู่ที่แจ้งเป็นวัตร
 11. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร
 12. ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร
 13. ถือเนสัชชิกังคธุดงค์

ในส่วนสีแดง 5 ข้อ โยคีต้องถือเมื่อเข้ามาในสถานที่นี้ ส่วนสีเขียวนั้น แล้วแต่บุคคลและบางโอกาส ส่วนเสื้อผ้าที่นำมาไม่เกินคนละ 4 ชุด (แต่หากใครจะถือ ธุดงควัตรข้อ2 ให้นำเอาชุดมาชุดเดียว อาบน้ำได้แต่ให้ใช้ชุดเดียว) ไม่ว่าคอร์สจะกี่วันก็ตามและห้ามซักในสำนักฯเพราะน้ำมีน้อย หากต้องการซักให้ลงไปซักที่อ่างเก็บน้ำข้างล่าง (ระยะทาง 1.5กม.)

นี่เป็นเพียงข้อแนะนำเพื่อให้ท่านได้รู้จักสถานที่คร่าวๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสมัคร อย่าไปหาเพื่อนคุย เราจะไม่เกรงใจผู้ที่ไม่ภาวนาแล้วยังสร้างความลำบากใจให้ผู้ต้องการหลีกเร้นภาวนา สถานที่นี้สร้างจากผู้ที่มีความตั้งใจเดียวคือความหลุดพ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องการความสงบวิเวก สถานที่นี้มีไว้ฝึกตน ไม่ใช่ไปเที่ยวหาความแปลกใหม่ให้ชีวิตหรือไปสนุกกับการแค้มปิ้ง เดินป่า

ผู้สมัครมีค่าใช้จ่ายในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพทั้งที่พัก อาหาร 600บาท/คน/วัน หรือหากท่านต้องการเป็นเจ้าภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนเพื่อให้ได้มีคอร์สปฏิบัติขึ้น สามารถติดต่อคุณเบียร์ได้ (อีเมลล์ yindeetalay@gmail.com) ส่วนการเดินทางและค่าใช้จ่าย เชิญเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของการเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องเตรียม

การเตรียมตัว

 1. เสื้อผ้าไม่เกิน 4 ชุด + เสื้อหนาว 1 ตัว (เสื้อสีน้ำตาลไหม้ , กางเกงสีดำ เท่านั้น!) หากไม่มีให้ใช้เสื้อสีขาว ***เสื้อสีหรือลวดลายสีสันและกางเกงสามส่วนหรือกางเกงสีอื่นไม่อนุญาตให้เข้าสำนัก***
 2. หมวก , ถุงนอน , ไฟฉาย
 3. เครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว (ควรเป็นแบบบางแห้งง่าย)
 4. รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ
 5. ยาทากันยุง ทิชชู่ส่วนตัว
 6. กระบอกน้ำส่วนตัว
 7. กระเป๋า (ควรกันน้ำได้ระดับนึง)
 8. หากท่านจะชาร์ตโทรศัพท์ สามารถชาร์ตได้ที่ศาลาส่วนกลาง เนื่องจากกุฏิไม่มีไฟฟ้า และหากจะฟังธรรมจากโทรศัพท์ให้ใช้หูฟัง ห้ามเปิดเสียงเพราะจะรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆ

***หมายเหตุ หากท่านมีสามารถนำมาเพิ่มเติมได้ คือ หมอนลม แว่นกันแดด ผงซักฟอก ผ้าพันคอ

สิ่งที่มีให้ในกุฏิ

 1. เสื่อ
 2. หมอน
 3. เต้นท์นอน เต้นท์นั่งสมาธิ
 4. จาน ช้อนแกง แก้วน้ำ

การเดินทาง

ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร โดยสามารถเลือกจองได้ 3 สายการบิน คือ นกแอร์ , แอร์เอเชีย หรือ Lion Air เส้นทาง กทม. – สุราษฎร์ธานี ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันเปิดคอร์ส (กทม. – สุราษฎร์ธานี) นกแอร์ เวลา 09.20-10.25 น. หรือ แอร์เอเชีย เวลา 07.05-08.15 น. หรือ Lion Air เวลา 08.50-10.00 น.

วันปิดคอร์ส (สุราษฎร์ธานี – กทม.) นกแอร์ เวลา 14.10-15.20 น. หรือ แอร์เอเชีย เวลา 13.20-14.20 น. หรือ Lion Air เวลา 15.20-16.30 น.

รถตู้จะเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสุราษฎร์ธานี เวลา 10.30 น. จุดนัดพบที่สนามบิน คือ บริเวณประตูทางออก จะมีเจ้าหน้าที่ถือป้าย “ธุดงคสถานเกาะพะลวย” รอต้อนรับ และนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือตลาดดอนสัก เรือเมล์วิ่งไปเกาะพะลวย เวลา 13.00-15.00 น. และในวันปิดคอร์ส เรือเมล์จากเกาะพะลวยวิ่งเข้าฝั่ง เวลา 07.00-09.00 น. รถตู้รอรับท่านที่ท่าเรือตลาดดอนสัก เวลา 09.00 น. และนำท่านไปสนามบินสุราษฎร์ธานี

ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดหลักสูตร วันละ 500 บาท คอร์ส 7 วัน (3,500 บาท) คอร์ส 9 วัน (4,500 บาท)
 

 

กำหนดการคอร์สมัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย

วันแรก :

16.00 น.    เดินทางถึงธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก ก.พะลวย

16.00-17.00 น.         ปฐมนิเทศน์และนำชมสถานที่ เข้าที่พัก

17.00-18.00 น.         ปานะ อาบน้ำ

18.00-19.00 น.         ทำวัตรเย็น

19.00-20.00 น.         ธรรมบรรยาย

20.00-22.00 น.         นั่งสมาธิ (บัลลังก์ละ 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) (หอธรรม)

วันที่สอง :

04.00 น.    ตีระฆังตื่นนอน

04.30-05.30 น.         นั่งสมาธิ (หอธรรม)

06.00-07.00 น.         ทำวัตรเช้า

07.00-08.00 น.         ธรรมบรรยาย

08.30-09.30 น.         ทานอาหาร

10.30-16.00 น.         นั่งสมาธิ (หอธรรม) บัลลังก์ละ 45 นาทีเดินจงกรม 15 นาที

16.30-18.00 น.         ปานะ อาบน้ำ

18.00-19.00 น.         ทำวัตรเย็น

19.00-20.00 น.         ธรรมบรรยาย

20.00-22.00 น.         นั่งสมาธิ (บัลลังก์ละ 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) (หอธรรม)

วันที่สาม :

04.00 น.    ตีระฆังตื่นนอน

04.30-05.30 น.         นั่งสมาธิ (หอธรรม)

06.00-07.00 น.         ทำวัตรเช้า

07.00-08.00 น.         ธรรมบรรยาย

08.30-09.30 น.         ทานอาหาร

10.30-16.00 น.         นั่งสมาธิ (นั่งที่ระเบียงกุฏิตัวเอง) บัลลังก์ละ 45 นาทีเดินจงกรม 15 นาที

16.30-18.00 น.         ปานะ อาบน้ำ

18.00-19.00 น.         ทำวัตรเย็น

19.00-20.00 น.         ธรรมบรรยาย

20.00-22.00 น.         นั่งสมาธิ (บัลลังก์ละ 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง) (หอธรรม)

วันที่สี่และวันที่ห้า : (ปฏิบัติตามอัธยาศรัย)

04.00 น.    ตีระฆังตื่นนอน

06.00-07.00 น.         ทำวัตรเช้า

07.00-08.00 น.         ธรรมบรรยาย

08.30-09.30 น.         ทานอาหาร

09.30-16.30 น.         ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศรัย

16.30-18.00 น.         ปานะ อาบน้ำ

18.00-19.00 น.         ทำวัตรเย็น

19.00-20.00 น.         ธรรมบรรยาย

วันที่หก :  (ปฏิบัติอุกฤษฏ์)

04.00 น.    ตีระฆังตื่นนอน

04.30-05.30 น.         นั่งสมาธิ (หอธรรม)

06.00-07.00 น.         ทำวัตรเช้า

07.00-08.00 น.         ธรรมบรรยาย

08.30-09.30 น.         ทานอาหาร

10.00-16.00 น.         นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1 ชั่วโมง สลับเดินจงกรม 30 นาที

                              (เดินจงกรมบริเวณไหนก็ได้ ได้ยินเสียงระฆังกลับมานั่งสมาธิที่หอธรรม)

18.00-19.00 น.         ทำวัตรเย็น

19.00-20.00 น.         ธรรมบรรยาย

20.00-01.00 น.         นั่งสมาธิ 45 นาที เดินจงกรม 15 นาที (หอธรรม)

01.00-02.00 น.         ทำวัตรเช้า

02.00-04.30 น.         พัก

04.30 น.                ตีระฆังเก็บกระเป๋า

05.00-06.00 น.         พิธีปิด เดินทางกลับ (รุ่งเช้าของวันที่เจ็ด)