คอร์สประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
15-20 มิถุนายน 2024
สถานที่จัด
Vijayaloka Retreat Center ออสเตรเลีย
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 220 AUD
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด