คอร์สประเทศสวีเดน

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
1-5 พฤษภาคม 2024
สถานที่จัด
วัดสยามมินทร์มังคลาราม สวีเดน
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับเจ้าภาพ
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด