ถ้าไม่มีเครื่องสำอาง แล้วคุณค่าของผู้หญิงคืออะไร?

4 มี.ค. 55 / 1329 อ่าน

นี่ คือโฆษณาของผลิตภัณฑ์ประทินผิวยี่ห้อหนึ่งที่กำลังออกอากาศขณะนี้ และผู้หญิงจำนวน 324 คนกำลังจะลบเครื่องสำอางบนใบหน้าของเธอออก คุณค่าของผู้หญิงคืออะไร? บางคนก็บอกว่า เอาใจเก่ง .. ทำกับข้าวเก่ง ฯลฯ   แล้ว ท่านว่าท่านจะตอบว่าอะไร? เรื่องลบเครื่องสำอางออกนั้น ด้วยความที่เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในคอร์สปฏิบัติก็ไม่เคยเห็นใครแต่งหน้ากัน อยู่แล้ว ผู้หญิงที่ได้พบได้เห็นก็มีคุณค่าที่สูงส่งโดยไม่เคยเกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือเครื่องสำอางกันเลย   คุณค่าทั้งหลายไม่เคยเกี่ยวกับเครื่องสำอาง แต่เกี่ยวกับจิตใจและการกระทำความดี และยิ่ง ไปกว่านั้นไม่เพียงแค่ความเป็นคนดีนั้น แต่เธอทั้งหลายยังพัฒนาจิตใจเพื่อให้รู้แจ้งเกิดปัญญาสู่ความสงบเย็นภายในจน ถึงที่สุดอีกด้วย นี่ล่ะที่เหนือคน   นั่น จึงเป็นความต่างที่ไม่หยุดอยู่แค่เรื่องโลกๆ ชาวโลกทึ่งเหลือเกินกับการลบเครื่องสำอางออกจากใบหน้า(ว่าง)ราวกับปราก ฎการณ์มหัศจรรย์ แต่นักภาวนาคงทำได้อย่างมากก็แค่ยิ้มๆและมีลมหายใจพ่นออกมาสั้นๆเบาๆทีนึง แม้กระนั้นนั่นก็ยังถูกนับเข้าไปเป็นลมหายใจออกอีกหนึ่งครั้งด้วย ที่อาจสร้างอารมณ์หรือว่างจากอารมณ์ก็ได้ด้วยความมีสติ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหรือปัญญาจะมากเพียงไหน ทุกท่านเหล่านั้นกำลังเดินอยู่กันในทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น