อาจารย์คนสุดท้าย

30 พ.ค. 55 / 1388 อ่าน

จากการบรรยายของหลวงพ่อเอี้ยน 29 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต พัทลุง   อาจารย์คนสุดท้าย อาจารย์ที่แท้จริงก็คือเราเอง คำสอนทั้งหมดไม่ว่าจะจากพระพุทธเจ้า จากครูบาอาจารย์ นั่นเป็นได้อย่างมากก็สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา แต่ความจริงของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นมาจากเราเอง (เรานี่คือขันธ์๕ของเราเอง ขันธ์๕ แท้ๆไม่มีเรา แต่ถ้าไม่พูดเราจะไปเข้าใจขันธ์๕ใครก็ไม่รู้)   ปัญญาที่แท้จริงมาจากจิตเราเอง เมื่อจิตหมดความยึดถือจิตที่ทำให้เกิดความเห็นผิด ก็จะเกิดจิตวิชชาขึ้นมาแทน นั่นล่ะที่จะเกิดความรู้แจ้งจนวางขันธ์๕ ขันธ์๕จะไม่ถูกยึดถืออีกต่อไป จิตจะคืนสู่ธรรมชาติ   เพราะฉะนั้น อุปาทานขันธ์ทั้ง๕ เป็นตัวทุกข์นั้น ไม่ใช่พยายามจะปล่อยอุปาทานในขันธ์ แต่เมื่อปล่อยความเห็นผิดที่จิตไปยึดถือจิต อุปาทานในขันธ์ก็หลุดออกทั้งหมด ยิ่งพยายามปล่อยขันธ์ เมื่อนั้นก็มีตัวตนอยู่นั่นเอง   ดังนั้นปฏิบัติธรรมให้ไปจัดการดับเหตุ ผลจะดับ ด้วยการเจริญมรรคมีองค์๘   2013-05-30