"ซีรีย์การบรรยาย 3 ตอน ชุด สักกายทิฏฐิ" เกาะพะลวย, ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

12 เม.ย. 63 / 37 อ่าน  • 1). สักกายทิฏฐิ กับอุปาทานขันธ์ 5 ตอนที่ 1
  • 2). สักกายทิฏฐิ กับอุปาทานขันธ์ 5 ตอนที่ 2
  • 3). สักกายทิฏฐิ กับอุปาทานขันธ์ 5 ตอนที่ 3
  • 4). อวิชชาสูตร

ดาวน์โหลดทั้งหมด *

* การกด "ดาวน์โหลดทั้งหมด" จะได้ไฟล์ที่มีการบีบอัด (zip file) มา 1 ไฟล์
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลด แลัวแตก zip file ออกมาเป็นไฟล์ MP3