ไฟล์เสียง MP3

3 ส.ค. 59 / 2181 อ่าน

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3

1. คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เสียงที่ต้องการดาวน์โหลดในรายการ MP3 ด้านล่าง

2. จะปรากฏข้อความดังรูปข้างล่าง ให้คลิ๊กที่คำว่า "ดาวน์โหลดต่อไป"

3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่าง ให้เลือก "Save File" แล้วคลิ๊กที่ "OK" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียงมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

 

รายการไฟล์เสียง MP3  อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

      "คอร์สนี้...แรง" เกาะพะลวย  ๗-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
      "เจ้ากรรมนายเวร" สวนยินดีทะเล  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
     "บรรยายธรรม อุบาสิกาใจพระรุ่น ๔" สวนยินดีทะเล  ช่วงพรรษา ๒๕๖๐
      "คอร์สพื้นฐาน" สวนธรรมศรีปทุม  ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
      "คอร์สเมื่อนั้นเธอจักไม่ปรากฏ" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๒๕-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
      "สมาธิสู่ปัญญา" เกาะพะลวย  ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐
      "เทคนิคการนั่งสมาธิ" เกาะพะลวย  ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐
      "ธุดงควัตร" เกาะพะลวย  ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐
      "ซีรีย์การบรรยาย 3 ตอน ชุด สักกายทิฏฐิ " เกาะพะลวย  ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
      "คอร์สลมย่อมไม่พัด แม่น้ำย่อมไม่ไหล" สวนธรรมศรีปทุม  ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๐
      "คอร์สเกาะพะลวย อุบาสิกาใจพระรุ่น ๒ reunion"  ๒๕-๓ เมษายน ๒๕๖๐
      "มหาทานกับทางหลุดพ้น" เกาะพะลวย  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
      "คอร์สว่างจากตัวตน" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๓๐ มกราคม-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ***
     "ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และคู่มือมนุษย์"  โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
     "ทุกข์กันได้ยังไง" สวนยินดีทะเล  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
     "หยุดรักษาพ่อแม่...บาปไหม" สวนยินดีทะเล  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
     "25 นาทีก็แจ่มแจ้ง" สวนยินดีทะเล  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   ***ต้องฟัง***
     "25 นาทีก็แจ่มแจ้ง ฉบับเต็ม" สวนยินดีทะเล  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
     "หมดข้อสงสัย...ในอริยมรรคมีองค์ ๘" สวนยินดีทะเล  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
     "นั่งสมาธิ...อิสระ" สวนยินดีทะเล  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   ***ต้องฟัง***
      "คอร์สระหว่างทาง" เกาะพะลวย  ๑๘-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
      "คอร์สจิตตั้งมั่น" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
     "หลวงพ่อเอี้ยนบรรยายธรรม อุบาสิกาใจพระรุ่น ๓" วังสันติบรรพต  ช่วงพรรษา ๒๕๕๙
     "อ.ประเสริฐบรรยายธรรม อุบาสิกาใจพระรุ่น ๓" สวนยินดีทะเล  ช่วงพรรษา ๒๕๕๙
      "เสียงสวดมนต์แปลฉบับสวนโมกข์ พร้อมเสียงอ่านภาษาไทยโดย อ.ประเสริฐ"
      "คอร์สเข้มขังเดี่ยว" ยุวพุทธฯ  ๔-๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
      "คอร์สเปิดเกาะพะลวย"  ๒-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 

    "นั่งฟังคู่มือมนุษย์กับอ.ประเสริฐ" สวนยินดีทะเล  ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
      "คอร์สเข้ม ว่องวานิช"  ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
      "มัคคานุคาฮอลแลนด์ ครั้งที่ 2" เมืองวาลไวซ์ เนเธอร์แลนด์  ๒๗-๑ มีนาคม ๒๕๕๙
      "สัมมาสังกัปโป...จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     "จับมือเขียน ก.ไก่" สวนยินดีทะเล  ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
     "บรรยายธรรม อุบาสิกาใจพระรุ่น ๒" สวนยินดีทะเล  ช่วงพรรษา ๒๕๕๘
      "คอร์สเข้ม มัคคานุคาฮอลแลนด์" เมืองวาลแว็กซ์ เนเธอร์แลนด์  ๙-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
      "นึกว่ารู้" สถานภาวนา พ.  ๑-๕ มีนาคม ๒๕๕๘
      "รองเท้าของโจร" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
      "มัคคานุคา ก-ฮ" สวนธรรมศรีปทุม  ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
     "บรรยายธรรม อุบาสิกาใจพระรุ่น ๑" สวนยินดีทะเล  ช่วงพรรษา ๒๕๕๗
      "อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ" ยุวพุทธฯ  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
      "เห็นถูก รู้แจ้ง" ชมรมกัลยาณธรรม  ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖
      "คอร์สไฟลุกกลางหอธรรม" สถานภาวนา พ.  ๔-๙ เมษายน ๒๕๕๖
      "ทุบเปลือก ทำลายเมล็ด" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
      "คอร์สเข้มระดับ ๒" สวนธรรมศรีปทุม  ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
      "คอร์สนี้ไม่รู้เรื่อง" ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒  ๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
      "คอร์สเข้ม-คอร์สนี้ไม่มีในโลก" สถานภาวนา พ.  ๔-๙ เมษายน ๒๕๕๕
      "คอร์สมัคคานุคา" ยุวพุทธฯ  ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕