คอร์สเข้ม ขังเดี่ยว ยุวพุทธฯ (ปี 62 จัดครั้งเดียว)

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่จัด
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ศูนย์ 2 (รังสิต)
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงที่เว็ปไซด์ยุวพุทธฯ www.ybat.org (เปิดให้สมัครเดือน พ.ย. 61) หรือโทร. 02 455 2525