คอร์สเข้ม ขังเดี่ยว ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
25-31 กรกฎาคม 2017
สถานที่จัด
ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2 **สมัครกับเจ้าภาพ**
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับยุวพุทธฯตามศรัทธา
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงกับยุวพุทธฯ www.ybat.org โทร. 02-455-2525