มัคคานุคาพื้นฐาน ยุวพุทธฯ

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
21-25 พฤศจิกายน 2017
สถานที่จัด
ยุวพุทธฯ ศูนย์ 1**สมัครกับเจ้าภาพ**
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับผู้จัด
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครโดยตรงกับยุวพุทธฯ www.ybat.org  โทร. 02-455-2525